2 april 2019

Matchmakingbijeenkomst nieuwe call Energiesysteemintegratie

NWO organiseert een matchmakingsbijeenkomst voor de derde call in het programma Energiesysteemintegratie. In deze call kunnen onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen, TO2-instellingen en hogescholen voorstellen indienen op het gebied van Energiesysteemintegratie & digitalisering. Er is een bedrag van € 4,9 miljoen gereserveerd, gefinancierd door NWO-ENW, NWO-SGW, Topsector Energie, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het Netherlands eScience Center.

Informatie- en matchmakingbijeenkomst

Op 23 mei vindt de informatie- en matchmakingbijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over deze call en de voorwaarden. Tevens kunt u vragen stellen aan alle betrokken partners, en is er gelegenheid om geschikte consortiumpartners te vinden.

 

Energiesysteemintegratie & digitalisering

De call richt zich op het koppelen en optimaliseren van de verschillende infrastructuren voor productie, transport en opslag van energie in de vorm van gas, elektriciteit en warmte/koude en is relevant voor onderzoekers in de exacte en natuurwetenschappen en sociale- en geesteswetenschappen. Onderzoekers van NWO-erkende kennisinstellingen kunnen als hoofd- of medeaanvrager indienen, en 2-3 aio’s of postdocs aanvragen.

 

Voorwaarden

Aan elk toegekend project wordt een eScience Research Engineer van het Netherlands eScience Center toegevoegd. Elk voorstel dient daarom een aanpak van het eScience component van het onderzoek te bevatten. Voorstellen dienen daarnaast zoveel mogelijk multidisciplinair van opzet te zijn. Er is een verplichte cofinancieringseis bovenop het bij NWO aangevraagde projectbudget, te leveren door publieke/private partijen.

 

De informatie over de voorwaarden van de call is onder voorbehoud. De definitieve voorwaarden vindt u in de call zodra deze is gepubliceerd medio mei 2019. 

 

Inschrijven

Schrijf u nu in voor de informatie- en matchmakingbijeenkomst via systeemintegratie@nwo.nl. Vermeld hierbij uw titel, voornaam, achternaam, organisatie, wetenschappelijke discipline, en dieetwensen. Door u in te schrijven gaat u akkoord met het doorgeven van uw gegevens aan de overige aanwezigen t.b.v. matchmaking, tenzij u anders vermeldt.

 

Contact en meer informatie

Heeft u vragen of wenst u een specifiek advies te ontvangen over de geschiktheid van uw projectidee of mogelijke partners? Neem dan gerust contact met ons op via systeemintegratie@nwo.nl. Vermeld hierbij of het projectidee met de financierende partners van de call gedeeld kan worden. Of neem contact op met SIA-programmamanager Frank Karelse: frank.karelse@regieorgaan-sia.nl

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht