27 maart 2019

Leergang Praktijkgericht Onderzoek breidt uit

15 maart kregen 13 deelnemers van de ‘Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek’ certificaat

Op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool UCLL (Leuven), Windesheim en Saxion werd de Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek in 2015 met een eerste groep gestart. Inmiddels maken 8 hogescholen deel uit van het netwerk waarbinnen de leergang wordt aangeboden. De leergang is ontwikkeld om senior-onderzoekers in praktijkgericht onderzoek verder te professionaliseren. In september 2019 wordt het netwerk uitgebreid met nog 7 hogescholen. Dit betekent dat het komend studiejaar in totaal 48 onderzoekers van 15 hogescholen kunnen deelnemen aan de leergang.

Naast het opdoen van nieuwe kennis en ervaring is de leergang vooral ook gericht op de ontwikkeling van een netwerk van onderzoekers in het hbo. Kenmerkend is ook dat het een leergang is door en voor de deelnemende onderzoekers. Samen staan zij voor de zelfde uitdaging: vanuit de vele nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken een koppeling maken naar het onderzoek en daarmee ook het onderwijs van de hogeschool.

 

Samen sterker

Vrijdag 15 maart kregen de deelnemers van de Leergang die startte in september 2018 hun certificaat uitgereikt in de Energy Academie op de campus van de Hanzehogeschool Groningen en de RUG.  Voorafgaand aan de uitreiking van de certificaten kreeg elke deelnemer de gelegenheid kort de resultaten van de afgelopen maanden neer te zetten in de vorm van een pitch. Daaruit bleek opnieuw dat de leergang sterkt bijdraagt aan de steeds sterker wordende behoefte om het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool samen nog sterker te maken.

 

Op naar landelijk bereik

De volgende 8 hogescholen zijn nu de aanbieder van de leergang: Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool van Amsterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Windesheim, Hogeschool Rotterdam en Saxion. Vanaf september 2019 sluiten nog 7 hogescholen aan. Dit is een flinke stap richting het streven om de leergang voor alle hogescholen aan te bieden. Regieorgaan SIA is partner in dit netwerk en is enthousiast over de opzet en inhoud van de leergang.

 

Meer informatie

 > Ga naar de pagina Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek

 

Of neem contact op met:

 

Jolande Donker, Hanzehogeschool Groningen

j.m.donker@pl.hanze.nl

 

Frans Pol, Saxion

f.g.m.pol@saxion.nl

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht