15 juli 2019

HAS Hogeschool doet onderzoek naar nieuwe eiwitten voor diervoeder

Onlangs werd bekend dat tien hogescholen deel uitmaken van onderzoeksgroepen die gehonoreerd zijn vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. HAS Hogeschool gaat in een consortium dat onder leiding staat van de WUR, onderzoek doen naar de productie van eiwit uit vliegenlarven en het gebruik ervan in voer voor pluimvee. De productie van insecten, hun gezondheid en die van het pluimvee dat met de eiwitten wordt gevoerd, en de economische toekomst van de sector zijn onderwerpen van onderzoek.

Vliegenlarven als duurzaam veevoer

Begin juni 2019 openden koning Willem Alexander en minister Schouten in Bergen op Zoom een insectenfabriek van de firma Protix B.V. Hier worden op zo’n 14.000 m2, larven van de zwarte soldatenvlieg gekweekt, die vermalen als eiwitbron dienen als visvoer en in de toekomst als veevoer. Een nieuwe stap op weg naar een duurzaam gebruik van onze aarde: de vliegenlarven eten agrarische reststromen waardoor verlaging van de productie van het minder duurzaam geproduceerde soja- en vismeel als eiwitbronnen mogelijk wordt.

Onderzoeksgroep

Onder leiding van de WUR gaan ruim twaalf partijen, waaronder Protix B.V. en HAS Hogeschool, onderzoek doen dat verdere ontwikkelingen van deze sector mogelijk moet maken. “In Nederland zijn zo’n 31 insectenkwekers, waarvan Protix wereldwijd de grootste is” licht dr. ir. Olga Haenen toe. Zij is lector ‘INVIS: Nieuwe eiwitten, Insecten en Vis: gezond, duurzaam en veilig’ bij de HAS en tevens werkzaam bij Wageningen Bioveterinary Research, als hoofd vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium in Lelystad. “Als de Europese Unie straks het gebruik van insectenmeel in pluimveevoer en varkensvoer toestaat, waar het nu naar uitziet, dan stijgt de vraag flink. Met het praktijkgerichte onderzoek van de HAS optimaliseert ons team de omstandigheden waarin insectenlarven worden gekweekt op agrarische reststromen. We bepalen in dit project onder andere wat de invloed is van die kweekomstandigheden op de gezondheid van de insecten. En ook kijken we naar het ‘eindproduct’, de gezondheid van pluimvee dat met insectenmeel wordt gevoerd. Het is een basis voor het juiste gebruik van meel van vliegenlarven in pluimveevoer, nadat de EU wetgeving hiervoor is goedgekeurd.”

 

Praktijkgericht onderzoek

Naast de onderzoekscapaciteit die HAS inbrengt – onderzoek dat wordt gedaan door studenten in o.a. het Insectlab van de HAS – brengt de HAS haar contacten met het bedrijfsleven in. “We onderhouden contacten in de gehele keten: leveranciers van agrarische reststromen, insectenkwekerijen, pluimveebedrijven en fabrikanten van vis- en veevoer. Alle proeven voor optimalisatie van de insectenkweek worden in overleg met de bedrijven uitgevoerd”, vertelt Olga. “Zo weten zij wat er speelt en kunnen zij onze resultaten direct gebruiken in hun processen”.

 

De naam van het onderzoek is voluit: Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development. Het onderzoek krijgt 3,4 miljoen euro subsidie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

 

Projectleider: Prof. dr. M. Dicke (Wageningen University & Research)
Deelnemers: HAS Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Protix, Bühler Insect Technology Solutions (BITS), Amusca Europe, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Dierenbescherming, Rabobank Netherlands, NVWA, GD Animal Health, ZLTO

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht