15 juli 2019

HAS Hogeschool doet onderzoek naar nieuwe eiwitten voor diervoeder

Onlangs werd bekend dat tien hogescholen deel uitmaken van onderzoeksgroepen die gehonoreerd zijn vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. HAS Hogeschool gaat in een consortium dat onder leiding staat van de WUR, onderzoek doen naar de productie van eiwit uit vliegenlarven en het gebruik ervan in voer voor pluimvee. De productie van insecten, hun gezondheid en die van het pluimvee dat met de eiwitten wordt gevoerd, en de economische toekomst van de sector zijn onderwerpen van onderzoek.

Vliegenlarven als duurzaam veevoer

Begin juni 2019 openden koning Willem Alexander en minister Schouten in Bergen op Zoom een insectenfabriek van de firma Protix B.V. Hier worden op zo’n 14.000 m2, larven van de zwarte soldatenvlieg gekweekt, die vermalen als eiwitbron dienen als visvoer en in de toekomst als veevoer. Een nieuwe stap op weg naar een duurzaam gebruik van onze aarde: de vliegenlarven eten agrarische reststromen waardoor verlaging van de productie van het minder duurzaam geproduceerde soja- en vismeel als eiwitbronnen mogelijk wordt.

Onderzoeksgroep

Onder leiding van de WUR gaan ruim twaalf partijen, waaronder Protix B.V. en HAS Hogeschool, onderzoek doen dat verdere ontwikkelingen van deze sector mogelijk moet maken. “In Nederland zijn zo’n 31 insectenkwekers, waarvan Protix wereldwijd de grootste is” licht dr. ir. Olga Haenen toe. Zij is lector ‘INVIS: Nieuwe eiwitten, Insecten en Vis: gezond, duurzaam en veilig’ bij de HAS en tevens werkzaam bij Wageningen Bioveterinary Research, als hoofd vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium in Lelystad. “Als de Europese Unie straks het gebruik van insectenmeel in pluimveevoer en varkensvoer toestaat, waar het nu naar uitziet, dan stijgt de vraag flink. Met het praktijkgerichte onderzoek van de HAS optimaliseert ons team de omstandigheden waarin insectenlarven worden gekweekt op agrarische reststromen. We bepalen in dit project onder andere wat de invloed is van die kweekomstandigheden op de gezondheid van de insecten. En ook kijken we naar het ‘eindproduct’, de gezondheid van pluimvee dat met insectenmeel wordt gevoerd. Het is een basis voor het juiste gebruik van meel van vliegenlarven in pluimveevoer, nadat de EU wetgeving hiervoor is goedgekeurd.”

 

Praktijkgericht onderzoek

Naast de onderzoekscapaciteit die HAS inbrengt – onderzoek dat wordt gedaan door studenten in o.a. het Insectlab van de HAS – brengt de HAS haar contacten met het bedrijfsleven in. “We onderhouden contacten in de gehele keten: leveranciers van agrarische reststromen, insectenkwekerijen, pluimveebedrijven en fabrikanten van vis- en veevoer. Alle proeven voor optimalisatie van de insectenkweek worden in overleg met de bedrijven uitgevoerd”, vertelt Olga. “Zo weten zij wat er speelt en kunnen zij onze resultaten direct gebruiken in hun processen”.

 

De naam van het onderzoek is voluit: Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development. Het onderzoek krijgt 3,4 miljoen euro subsidie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

 

Projectleider: Prof. dr. M. Dicke (Wageningen University & Research)
Deelnemers: HAS Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Protix, Bühler Insect Technology Solutions (BITS), Amusca Europe, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Dierenbescherming, Rabobank Netherlands, NVWA, GD Animal Health, ZLTO

 

Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Het programma City Deal Kennis Maken is 2,5 jaar geleden van start gegaan met de vraag: "Hoe kunnen studenten, docenten en onderzoekers meer en beter samenwerken met de stad, bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?". In een publicatie die begin december verscheen, blikt het team van de City Deal Kennis Maken terug op wat er de afgelopen 2,5 jaar is bereikt en vooruit naar wat er allemaal nog voor 2020 op het programma staat, waaronder de nieuwe onderzoekscall. City Deal Kennis Maken publiceert vooruitblik 2020-2021
  Lees verder
 • Hbo en mbo-studenten gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw, om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en afstudeeronderzoeken worden zij zelf – de toekomstige ondernemer, onderzoeker of erfbetreder – geschoold, en brengen zij hun kennis over op de huidige generatie telers. Deze nieuwe impuls is nodig omdat HNT nog onvoldoende ingang vindt bij telers, ondanks de bewezen voordelen voor het milieu en de bedrijfsvoering. Onderzoek naar invoering Het Nieuwe Telen
  Lees verder
 • In een kas, een gevangenis, een leeg winkelcentrum, het hoofd van mensen of gewoon in een suf lab. Een greep uit de antwoorden op de vraag van de student-reporters op het SIA-congres: ‘Wat is de gekste plek waar jij onderzoek gedaan hebt?’ Het thema van het drukbezochte congres op 14 november was Onderzoek in uitvoering. Daarover vertelden ook de kersverse Deltapremiewinnaars AnneLoes van Staa (Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (Hanzehogeschool Groningen). In meer dan 20 inhoudelijke sessies ging men in gesprek over de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie, innovatiestages, learning communities en impact van onderzoek. Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de RAAK-award aan het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences. Terugblik SIA-congres
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht