17 augustus 2016

Drie platforms Vitaliteit en Gezondheid

In april 2016 verscheen de Platformregeling van Regieorgaan SIA. Doelstelling van de regeling is om lectoren landelijk te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de agenda’s van de verschillende topsectoren. Voor de topsector LS&H zijn door Regieorgaan SIA middelen voor drie platforms gereserveerd. In oktober wordt in drie sessies verkend hoe de samenwerking van lectoren op specifieke onderzoeksthema’s kan worden versterkt.

De sessies worden georganiseerd rondom de drie eerste thema’s uit de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health. Lectoren die zich bezighouden met gezondheidsonderzoek ontvangen een uitnodiging van Regieorgaan SIA. In de sessies verkennen de deelnemers hoe de op te richten platforms onderzoeks- en netwerkactiviteiten van lectoren kunnen versterken. Ook wordt onderzocht of de eerste concrete afspraken kunnen worden gemaakt voor verdere samenwerking.  

 

De sessies staan gepland op de volgende dagen:

  • woensdag 5 oktober, 13.00 - 17.00 uur: Inzet van technologie; beter meten, registreren, communiceren en analyseren
  • maandag 10 oktober, 10 - 13.30 uur: Zelfmanagement; technologische en gedragsinterventies, de rol van de zorgverlener en verbeterde implementatiestrategieën
  • maandag 10 oktober, 13.30 - 17.00 uur: Organiseren van “Personalised Health”  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Karin Alfenaar (karin.alfenaar@regieorgaan-sia.nl).

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht