28 maart 2019

Drie nieuwe KIEM-regelingen dit jaar

Dit jaar openen we drie nieuwe KIEM-regelingen: KIEM-hbo 2019, KIEM-ce en KIEM GoChem. Deze laatste twee zijn specifiek gericht op aanvragen met als thema’s circulaire economie (ce) en de chemie (GoChem) en openen half april. Helaas hebben we het openen van KIEM-hbo 2019 (voor aanvragen in de volle breedte van het onderzoek in het hbo) moeten uitstellen. De regeling gaat in september open.

KIEM-hbo 2019

De opening van KIEM-hbo 2019 stond in eerste instantie gepland voor begin dit jaar.
We hebben moeten besluiten de regeling te openen in september. Dit om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen waarborgen. Het eerste ophaalmoment is in oktober.

 

KIEM-hbo 2019 biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. In tegenstelling tot de eerdere regeling is KIEM-hbo 2019 themavrij. Hogescholen kunnen maximaal € 20.000,- aanvragen per project, de deelnemers in het project dragen € 10.000,- bij. Het totale budget voor deze call is naar verwachting € 2,6 miljoen. 

 

KIEM-ce

De KIEM-ce regeling bouwt voort op de KIEM-VANG regeling en is ontstaan uit het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

 

De KIEM-ce regeling opent half april en stimuleert verkennend praktijkgericht onderzoek op het gebied van circulaire economie. En dan specifiek binnen de ketens en sectoren die prioriteit hebben gekregen in de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Het eerste ophaalmoment is in mei. Hogescholen kunnen maximaal € 20.000,- aanvragen per project, de deelnemers in het project dragen
€ 10.000,- bij. Het totale budget voor deze call is € 520.000,- 

 

KIEM GoChem

KIEM GoChem sluit aan bij het nieuwe innovatieprogramma in de chemie. Het programma GoChem werd gelanceerd op 5 december 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer. Doel is om mkb’ers in de chemische industrie te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten die bijdragen aan de groene innovatie in Nederland. Dit doet GoChem door innovatieve mkb’ers in de chemische industrie te verbinden met kennisinstellingen, zoals hogescholen en universiteiten.

 

Samen met het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen ondersteunt Regieorgaan SIA dit initiatief met KIEM GoChem. Deze KIEM-regeling is gericht op een aantal belangrijke thema’s in de chemische industrie zoals bronnen en grondstoffen, chemische processen en hergebruik en recycling. Per project kan maximaal € 40.000,- aan subsidie worden aangevraagd waarbij een cofinanciering van € 10.000,- wordt verwacht. Het totale budget voor deze call is € 1,6 miljoen. 

 

De regeling opent half april. Het eerste ophaalmoment is in mei. Om in te kunnen dienen, moet een projectidee zijn voorgelegd aan het  programmateam van GoChem. Het team geeft advies over het projectidee en kijkt of het past binnen KIEM GoChem. Een idee voorleggen kan nu al. Het formulier hiervoor staat op de website www.gochem.nl.

 

Nieuws
 • Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt. Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences
  Lees verder
 • Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Van Engelshoven: “Praktijkgericht onderzoek is zeer waardevol. Hogescholen zoeken hierbij samen met het regionale bedrijfsleven de meest effectieve oplossing voor vragen uit de praktijk. De impact van praktijkgericht onderzoek is daarmee groot. Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering uit voor het praktijkgericht onderzoek. Lectoren Van Staa en Mobach staan voor verandering en zijn echte ambassadeurs voor praktijkgericht onderzoek.” Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen
  Lees verder
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. Publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt. Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences
  Lees verder
 • Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Van Engelshoven: “Praktijkgericht onderzoek is zeer waardevol. Hogescholen zoeken hierbij samen met het regionale bedrijfsleven de meest effectieve oplossing voor vragen uit de praktijk. De impact van praktijkgericht onderzoek is daarmee groot. Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering uit voor het praktijkgericht onderzoek. Lectoren Van Staa en Mobach staan voor verandering en zijn echte ambassadeurs voor praktijkgericht onderzoek.” Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen
  Lees verder
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. Publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht