28 maart 2019

Drie nieuwe KIEM-regelingen dit jaar

Dit jaar openen we drie nieuwe KIEM-regelingen: KIEM-hbo 2019, KIEM-ce en KIEM GoChem. Deze laatste twee zijn specifiek gericht op aanvragen met als thema’s circulaire economie (ce) en de chemie (GoChem) en openen half april. Helaas hebben we het openen van KIEM-hbo 2019 (voor aanvragen in de volle breedte van het onderzoek in het hbo) moeten uitstellen. De regeling gaat in september open.

KIEM-hbo 2019

De opening van KIEM-hbo 2019 stond in eerste instantie gepland voor begin dit jaar.
We hebben moeten besluiten de regeling te openen in september. Dit om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen waarborgen. Het eerste ophaalmoment is in oktober.

 

KIEM-hbo 2019 biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. In tegenstelling tot de eerdere regeling is KIEM-hbo 2019 themavrij. Hogescholen kunnen maximaal € 20.000,- aanvragen per project, de deelnemers in het project dragen € 10.000,- bij. Het totale budget voor deze call is naar verwachting € 2,6 miljoen. 

 

KIEM-ce

De KIEM-ce regeling bouwt voort op de KIEM-VANG regeling en is ontstaan uit het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

 

De KIEM-ce regeling opent half april en stimuleert verkennend praktijkgericht onderzoek op het gebied van circulaire economie. En dan specifiek binnen de ketens en sectoren die prioriteit hebben gekregen in de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. Het eerste ophaalmoment is in mei. Hogescholen kunnen maximaal € 20.000,- aanvragen per project, de deelnemers in het project dragen
€ 10.000,- bij. Het totale budget voor deze call is € 520.000,- 

 

KIEM GoChem

KIEM GoChem sluit aan bij het nieuwe innovatieprogramma in de chemie. Het programma GoChem werd gelanceerd op 5 december 2018 door staatssecretaris Mona Keijzer. Doel is om mkb’ers in de chemische industrie te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten die bijdragen aan de groene innovatie in Nederland. Dit doet GoChem door innovatieve mkb’ers in de chemische industrie te verbinden met kennisinstellingen, zoals hogescholen en universiteiten.

 

Samen met het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen ondersteunt Regieorgaan SIA dit initiatief met KIEM GoChem. Deze KIEM-regeling is gericht op een aantal belangrijke thema’s in de chemische industrie zoals bronnen en grondstoffen, chemische processen en hergebruik en recycling. Per project kan maximaal € 40.000,- aan subsidie worden aangevraagd waarbij een cofinanciering van € 10.000,- wordt verwacht. Het totale budget voor deze call is € 1,6 miljoen. 

 

De regeling opent half april. Het eerste ophaalmoment is in mei. Om in te kunnen dienen, moet een projectidee zijn voorgelegd aan het  programmateam van GoChem. Het team geeft advies over het projectidee en kijkt of het past binnen KIEM GoChem. Een idee voorleggen kan nu al. Het formulier hiervoor staat op de website www.gochem.nl.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht