16 november 2017

Draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek

Hoe kan praktijkgericht onderwijsonderzoek leraren ondersteunen om goed onderwijs te geven dat aansluit op de mogelijkheden en ambities van hun leerlingen? Help de komende maanden mee om dit in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen.

Ouders, schoolbestuurders en de maatschappij hebben hoge verwachtingen van het onderwijs. De spil daarin zijn leraren, beter gezegd: lerarenteams.

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een motor om de kwaliteit van het onderwijs in po, vo, mbo en de lerarenopleidingen te versterken. Het biedt ondersteuning aan lerarenteams bij het verzorgen van onderwijs.

In kenniskringen van lectoraten, in academische opleidingsscholen, werkplaatsen onderwijsonderzoek: op veel plaatsen, kortom, heeft praktijkgericht onderzoek de afgelopen tien jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te vernieuwen. Toch blijven er verbeteringen mogelijk.

Daarom houdt Regieorgaan SIA samen het NRO een digitale consultatie. We horen in die consultatie graag de reactie van lectoren en onderzoekers, leraren of lerarenopleiders op de vraag: Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek te versterken op enerzijds de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis?

 

Deelname

Jouw mening als onderwijsexpert of onderzoeker is belangrijk, dus doe mee en vul de consultatie in. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit vraagstuk, is van harte uitgenodigd deel te nemen.

Op basis van de opbrengsten organiseren we donderdagmiddag 8 maart 2018 een werkconferentie. Daar toetsen we de opbrengst op belang, haalbaarheid en prioriteiten. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een berichtje naar oppo@regieorgaan-sia.nl en reserveer de middag van 8 maart 2018 alvast in je agenda.

 

Organisatie

Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Daarom wordt vanaf dit najaar een Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek ontwikkeld. Het programma kent een onafhankelijke Stuurgroep, met als secretarissen Peter Lorist (namens het NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).

 

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 26 mei

  Life2020: uitgesteld tot 2021

  Op 26 en 27 mei was het NWO Life2020 congres in Egmond aan Zee, hét nationale congres over de stand van onderzoek in de Life Sciences. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus heeft de organisatie het event uitgesteld tot volgend jaar.

  Lees verder
 • 26 mei

  Eerste ophaalmoment Top-up

  Eerste ophaalmoment voor Top-up (was oorspronkelijk 21 april 2020).

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 26 mei

  Life2020: uitgesteld tot 2021

  Op 26 en 27 mei was het NWO Life2020 congres in Egmond aan Zee, hét nationale congres over de stand van onderzoek in de Life Sciences. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus heeft de organisatie het event uitgesteld tot volgend jaar.

  Lees verder
 • 26 mei

  Eerste ophaalmoment Top-up

  Eerste ophaalmoment voor Top-up (was oorspronkelijk 21 april 2020).

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
Kalenderoverzicht