2 oktober 2018

De eerste 13 hbo-postdocs van start

Op vrijdag 28 september presenteerde Regieorgaan SIA de eerste 13 postdocs. In het kader van het hbo-postdocprogramma gaan zij 2 jaar lang voor 50% werken in het onderwijs van hun hogeschool en 50% van hun tijd besteden aan onderzoek. Door de postdocs in te zetten op zowel onderzoek- als onderwijstaken, kunnen zij de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken.

De aanwezige postdocs samen met Ron Minnée, Ligaya Butalid, Cathy van Beek en Richard Slotman
Gedeelde ambitie

Tijdens de bijeenkomst vertelde de voorzitter van de programmacommissie Cathy van Beek enthousiast over haar ervaringen bij het beoordelen van de aanvragen. De activiteiten van de postdocs zijn in de meeste gevallen goed ingebed binnen bestaande lectoraten en sluiten goed aan op eerdere onderzoeksprojecten van de hogescholen. Hogescholen zetten het postdocprogramma strategisch in ter ondersteuning van de (structurele) opbouw van de onderzoekscapaciteit. Zij sprak dan ook de hoop uit dat over een aantal jaren de functie van postdoc is geborgd in het hbo.

 

Richard Slotman (directeur Regieorgaan SIA) en Ron Minnée (directeur Vereniging Hogescholen) schetsten de achtergrond bij het programma. Hogescholen en het ministerie van OCW delen de ambitie om de verbinding tussen het onderzoek en het onderwijs van het hbo te versterken. In de Talentbrief (januari 2017) van de minister van OCW staat dit specifiek benoemd. Met dit programma wordt hier invulling aan gegeven. Ron Minnée sprak de wens uit dat het programma zo succesvol zal blijken, dat het een grotere omvang kan krijgen. Richard Slotman voegde daar aan toe dat het belangrijk is dat deze 13 talenten gekoesterd worden. Regieorgaan SIA zal hen met belangstelling volgen en de ervaringen van deze eerste postdocs meenemen in de eventuele verdere ontwikkelingen. 

 

Ga naar een overzicht van de 13 postdocs en lees over hun onderzoek.

 

Verbinding onderwijs-onderzoek

Uiteraard kwamen de postdocs zelf ook aan het woord. Manon Bloemen van Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar beweegactiviteiten van kinderen met een beperking. Voor haar komt het programma precies op het juiste moment. Met het lectoraat waarbinnen zij haar onderzoek doet wil Manon kijken hoe de verbinding tussen onderzoek en onderwijs het best gemaakt kan worden. Veel gebeurde tot nu toe op persoonlijk niveau, nu is het de ambitie om dit te professionaliseren.

 

Ron Methorst (Aeres Hogeschool) onderzoekt nieuwe businessmodellen voor omgevingsgerichte landbouw. Ron gaf aan dat de meerwaarde van de postdocfunctie voor hem zit in de relatieve vrijheid die het hem geeft om actief in een netwerk te stappen en studenten te betrekken, zonder dat meteen een project gedefinieerd moet worden en er financiering moet zijn.

 

Alle hbo-postdocs waren zichtbaar enthousiast om op deze functie binnen de hogeschool aan de slag te gaan. Zoals als een van hen aangaf is het ook een manier om de eigen hogescholen te laten zien dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek structureel kan worden gemaakt. Ook de samenwerking met de praktijk en daar daadwerkelijk, soms in kleine stapjes, veranderingen te weeg kunnen brengen is een drijfveer voor de hbo-postdocs.

 

 

Achtergrond bij het programma

Met het hbo-postdocprogramma van Regieorgaan SIA krijgen gepromoveerde docenten van hogescholen de kans zich verder te ontwikkelen. Het programma richt zich naast de talentontwikkeling van de individuele docent-onderzoekers ook op de inbedding van gepromoveerden binnen hogescholen. Gedurende 2 jaar is de postdoc de helft van de tijd beschikbaar voor onderzoek en de andere helft voor onderwijs. Door de postdocs in te zetten op zowel onderzoek- als onderwijstaken, kunnen zij de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken.

 

In de eerste ronde (mei 2018) zijn 13 aanvragen gehonoreerd. Alle aanvragen zijn door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: 1) kwaliteit van de onderzoekactiviteiten, 2) verwevenheid onderzoek en onderwijs, en 3) continuïteit en duurzame inbedding. De komende maanden volgen nog 2 indieningsmomenten. Het hbo-postdocprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk het programma ontwikkeld. Lees meer over het hbo-postdocprogramma

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht