5 juli 2019

Call open: VerDuS SURF Pop Up 2019, 2de ronde

Projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie in steden

Onderzoekers actief op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s kunnen vanaf 4 juli 2019 via de NWO-call VerDuS SURF Pop Up financiering aanvragen voor kleine projecten met een looptijd van maximaal twaalf maanden. Deze call biedt ook interessante kansen voor het onderzoek op het HBO.

De deadline voor indiening is 26 september 2019. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen.

 

Doel

VerDuS SURF Pop Up speelt in op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen in stedelijke regio’s en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. De kennisontwikkeling binnen VerDuS SURF sluit aan op vijf maatschappelijke opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’, zoals geformuleerd in de SURF programmastudie, en de complexe ruimtelijke samenhang in de ontwikkelingen van deze opgaven worden in het bijzonder op prijs gesteld. Een aanvraag kan zich richten op zowel innovatief wetenschappelijk onderzoek, als op kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool, of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht