4 september 2019

Belangrijke rol voor praktijkgericht onderzoek in strategische agenda Vereniging Hogescholen

Hogescholen zien het als hun opdracht om bij te dragen aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Dat schrijft de Vereniging Hogescholen in haar nieuwe strategische agenda voor 2019 – 2023. De agenda werd op 2 september overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De strategische agenda staat in het teken van het opleiden van de professionals van morgen en het uitbouwen van het praktijkgericht onderzoek.

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Kennisinstellingen worden steeds belangrijker bij de aanpak van maatschappelijke problemen op regionaal, landelijk en Europees niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals. Hogescholen en hun Centres of Expertise zijn bij uitstek geëquipeerd om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de aanpak van deze vraagstukken. De Vereniging Hogescholen stelt dat het noodzakelijk is om onderzoeksfinanciering te verruimen om aan deze opgave te kunnen voldoen.

De Vereniging Hogescholen zet in op:

  • belang van investering in de verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek om de doorwerking van het onderzoek te vergroten;
  • tegengaan van versnippering van kennis om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten, bijvoorbeeld door meer zwaartepuntvorming bij Centres of Expertise;
  • meer samenwerking met partners in de Nederlandse kennisinfrastructuur;
  • intensivering van samenwerking in diverse Europese netwerken om de positie van Nederlandse hogescholen in Europa te versterken en meer deelname aan Europese onderzoeksprojecten mogelijk te maken.
Professional doctorate in het hbo

Het masterportfolio van hogescholen moet uitgebreid worden met een 3e cyclus, ofwel promoveren in en aan het hbo, zo schrijft de Vereniging Hogescholen. Hiermee moet het gelijkwaardige karakter van het hbo in het hogeronderwijsstelsel worden benadrukt. Daarbij is het de gezamenlijk ambitie van de hogescholen en universiteiten dat het ho-stelsel zich ontwikkelt tot een ruimte waarin een student zich vrij kan bewegen en kan studeren op de manier en plek die hem of haar past.

 

De hogeschool in continue verbinding met de omgeving

De hogeschool is sterk in de regio; als onderwijsinstelling en als onderzoekspartner. De Vereniging Hogescholen geeft aan dat hogescholen zich de komende periode verder gaan omvormen tot krachtige netwerkorganisaties. De sector voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen en onderzoek dat zo veel mogelijk voorziet in de maatschappelijke behoefte in alle regio’s. Daarbij versterken en intensiveren hogescholen de horizontale dialoog met hun (regionale) stakeholders.

 

Gedeelde visie

Regieorgaan SIA deelt de visie van de Vereniging Hogescholen dat het belangrijk is dat hogescholen inspringen op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Het is dan ook de ambitie van Regieorgaan SIA om in samenwerking met de Vereniging Hogescholen in te zetten op de verdere versterking van praktijkgericht onderzoek. Regieorgaan SIA ziet de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen als een bevestiging van de eigen beleidskeuzes zoals beschreven in de eigen strategie Ruimte creëren – 2019 - 2022.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de strategische agenda en het downloaden en lezen van het volledige document op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht