4 september 2019

Belangrijke rol voor praktijkgericht onderzoek in strategische agenda Vereniging Hogescholen

Hogescholen zien het als hun opdracht om bij te dragen aan de innovatie van de beroepspraktijk en aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Dat schrijft de Vereniging Hogescholen in haar nieuwe strategische agenda voor 2019 – 2023. De agenda werd op 2 september overhandigd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De strategische agenda staat in het teken van het opleiden van de professionals van morgen en het uitbouwen van het praktijkgericht onderzoek.

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Kennisinstellingen worden steeds belangrijker bij de aanpak van maatschappelijke problemen op regionaal, landelijk en Europees niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals. Hogescholen en hun Centres of Expertise zijn bij uitstek geëquipeerd om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de aanpak van deze vraagstukken. De Vereniging Hogescholen stelt dat het noodzakelijk is om onderzoeksfinanciering te verruimen om aan deze opgave te kunnen voldoen.

De Vereniging Hogescholen zet in op:

 • belang van investering in de verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek om de doorwerking van het onderzoek te vergroten;
 • tegengaan van versnippering van kennis om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten, bijvoorbeeld door meer zwaartepuntvorming bij Centres of Expertise;
 • meer samenwerking met partners in de Nederlandse kennisinfrastructuur;
 • intensivering van samenwerking in diverse Europese netwerken om de positie van Nederlandse hogescholen in Europa te versterken en meer deelname aan Europese onderzoeksprojecten mogelijk te maken.
Professional doctorate in het hbo

Het masterportfolio van hogescholen moet uitgebreid worden met een 3e cyclus, ofwel promoveren in en aan het hbo, zo schrijft de Vereniging Hogescholen. Hiermee moet het gelijkwaardige karakter van het hbo in het hogeronderwijsstelsel worden benadrukt. Daarbij is het de gezamenlijk ambitie van de hogescholen en universiteiten dat het ho-stelsel zich ontwikkelt tot een ruimte waarin een student zich vrij kan bewegen en kan studeren op de manier en plek die hem of haar past.

 

De hogeschool in continue verbinding met de omgeving

De hogeschool is sterk in de regio; als onderwijsinstelling en als onderzoekspartner. De Vereniging Hogescholen geeft aan dat hogescholen zich de komende periode verder gaan omvormen tot krachtige netwerkorganisaties. De sector voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen en onderzoek dat zo veel mogelijk voorziet in de maatschappelijke behoefte in alle regio’s. Daarbij versterken en intensiveren hogescholen de horizontale dialoog met hun (regionale) stakeholders.

 

Gedeelde visie

Regieorgaan SIA deelt de visie van de Vereniging Hogescholen dat het belangrijk is dat hogescholen inspringen op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Het is dan ook de ambitie van Regieorgaan SIA om in samenwerking met de Vereniging Hogescholen in te zetten op de verdere versterking van praktijkgericht onderzoek. Regieorgaan SIA ziet de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen als een bevestiging van de eigen beleidskeuzes zoals beschreven in de eigen strategie Ruimte creëren – 2019 - 2022.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de strategische agenda en het downloaden en lezen van het volledige document op de website van de Vereniging Hogescholen.

 

Nieuws
 • Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt. Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences
  Lees verder
 • Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Van Engelshoven: “Praktijkgericht onderzoek is zeer waardevol. Hogescholen zoeken hierbij samen met het regionale bedrijfsleven de meest effectieve oplossing voor vragen uit de praktijk. De impact van praktijkgericht onderzoek is daarmee groot. Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering uit voor het praktijkgericht onderzoek. Lectoren Van Staa en Mobach staan voor verandering en zijn echte ambassadeurs voor praktijkgericht onderzoek.” Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen
  Lees verder
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. Publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op het aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Op het SIA-congres kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project De kracht van het onbewuste leren 2.0 van Zuyd Hogeschool, dat onderzoekt of onbewust leren helpt om mensen weer sneller te laten lopen na bijv. een beroerte. De derde prijs ging naar HiPerGreen van Inholland. Binnen het project is een autonoom vliegende drone ontwikkeld die in kassen planten snel en goed scant waardoor gewasuitval substantieel beperkt wordt. Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences
  Lees verder
 • Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte de premie van € 500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Van Engelshoven: “Praktijkgericht onderzoek is zeer waardevol. Hogescholen zoeken hierbij samen met het regionale bedrijfsleven de meest effectieve oplossing voor vragen uit de praktijk. De impact van praktijkgericht onderzoek is daarmee groot. Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering uit voor het praktijkgericht onderzoek. Lectoren Van Staa en Mobach staan voor verandering en zijn echte ambassadeurs voor praktijkgericht onderzoek.” Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen
  Lees verder
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. Publicatie ‘Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek’
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht