15 januari 2020

Begin het nieuwe jaar fris: dompel je onder in kennis

Wel eens op zoek naar publicaties, onderzoekers en lopende of recent afgeronde onderzoeksprojecten over duurzame verstedelijking? De kennisbank op de vernieuwde VerDuS-website bevat honderden artikelen, video's en andere publicaties en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe items.

Verbinden van duurzame steden

De kennis is afkomstig uit de programma's die deel uitmaken van het kennisinitiatief VerDuS, Verbinden van Duurzame Steden. Centrale thema's in dit programma zijn duurzaamheid, klimaat & energie, economische veerkracht, governance & participatie, mobiliteit & infrastructuur en ruimte & wonen. Onderzoekers van hogescholen zijn betrokken in alle grote surf-projecten, en ook in meerdere middelgrote en kleine projecten.

 

Over VerDus

VerDuS is het samenwerkingsverband van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat gericht op duurzame verstedelijking.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht