28 november 2015

Kennisagenda praktijkgericht sportonderzoek

Op initiatief van Regieorgaan SIA, het Hogescholen Sportoverleg (HSO) en het Kenniscentrum Sport (NISB) is er een inventarisatie gemaakt van het Nederlandse praktijkgerichte sportonderzoek. Uit deze inventarisatie volgt nu de kennisagenda 'Praktijkgericht Sportonderzoek'.

In de kennisagenda van het praktijkgerichte sportonderzoek staan de vragen uit het veld centraal rondom de thema’s:

 

  • Een leven lang sporten en bewegen
  • 1% verschil maken in performance
  • De sociaal- maatschappelijke en economische waarde van sport

Belangrijk uitgangspunt is dat deze thema’s multidisciplinair worden ingevuld. De agenda is hieronder te downloaden.

Factbook en platform 

Naast de agenda is een  factbook gepubliceerd waarin een totaaloverzicht is opgesteld van alle kennisinfrastructuur, kenniscentra en lectoren in het hbo rond sportonderzoek en disciplines die relevante kennis ontwikkelen voor het domein van sport en bewegen. Bekijk het Factbook sportonderzoek hbo. Dit is een levend document van een veld in ontwikkeling. Het Kenniscentrum Sport actualiseert dit document in een jaarlijkse monitor.

 

Ook is een hbo- sportplatform opgezet waarin lectoren vanuit alle relevante disciplines kennis en expertise rondom de sport organiseren.

 

HBO Sportstudio 

Factbook en kennisagenda zijn op 29 oktober gelanceerd tijdens de Dag van het Sportonderzoek in de HBO Sportstudio. Het platform wordt in de komende maanden concreet vormgegeven. In dit proces is een veelvoud aan lectoren, sportbonden, bedrijven en andere sportorganisaties betrokken.

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht