31 oktober 2018

Aftrap onderzoek binnen NWA-route Circulaire Economie: bouw en voedselverpakkingen

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Onder andere de bouw en de verpakkingsindustrie hebben nog een groot aantal hobbels te nemen om circulair te worden. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat grondstoffen in de bouw volledig worden hergebruikt? En hoe komen we sneller tot recyclebare multilaagsverpakkingen voor voedsel? Vanuit de NWA-route Circulaire Economie ging eerder dit jaar een groep onderzoekers en ondernemers in een zogenoemde sandpit met die vragen aan de slag. Hieruit kwamen twee consortia met ieder een eigen onderzoeksvoorstel. In september en oktober gingen hun onderzoeken onder leiding van TNO van start. Regieorgaan SIA was verantwoordelijk voor de uitvoering van deze call, waarin vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek centraal stond.

Opschalen van circulariteit in de bouw

Van alle gebruikte materialen wordt jaarlijks de helft gebruikt door de bouw. De productie van deze materialen draagt aanzienlijk bij aan CO2-emissies. Een consortium onder leiding van Elise Boukris van TNO werkt tot 1 juli 2020 aan het NWA-project Circulaire Bouw. In het project wordt gekeken naar aanbod van materialen, indicatoren die de gewenste effecten meten en samenwerkingsvormen die leiden tot een positieve businesscase. Dit onderzoek moet leiden tot daadwerkelijk inzicht op deze fronten. Daarbij wordt opgedane kennis breed gedeeld met belanghebbenden. Het consortium zal de daartoe relevante partijen zo uitgebreid mogelijk betrekken, zoals de bouw en sloopindustrie, provincies, gemeentes en het ministerie van binnenlandse zaken.

 

Recyclebare folies mogelijk maken

Multilaagsvoedselverpakkingen, zoals de folies voor groente, vlees en kaas, vormen door hun samenstelling een uitdaging voor de circulaire economie. Het is vaak lastig om de verschillende lagen van elkaar te scheiden en nuttige grondstoffen terug te winnen. Esther Zondervan van TNO coördineert daarom het consortium PACK-CE. De ambitie van project PACK-CE is dat alle multilaagsvoedselverpakkingen recyclebaar worden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe materialen die beter recyclebaar zijn en nieuwe recycletechnieken. Ook in dit project speelt het meenemen en beïnvloeden van de belanghebbenden, zoals de verpakkingsindustrie, een rol. Het onderzoek loopt tot 1 februari 2020.

 

Sandpit-aanpak voor vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek

Om te komen tot nieuwe samenwerkingen en een vraaggestuurde en praktijkgerichte aanpak, werd de call vormgegeven als zogenoemde sandpit. Welke (markt)partijen zijn in staat om 1) een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het hergebruik van grondstoffen in de bouw of 2) het recyclebaar maken van multilaagskunststofverpakkingen? Uiteenlopende typen onderzoekers, van onder meer universiteiten en hogescholen, maar ook marktpartijen, kregen de gelegenheid op deze vragen te reageren. In een korte motivatie beschreven zij waarom ze wilden deelnemen aan het onderzoek en waar hun expertise ligt.

Een speciale expertcommissie selecteerde op basis van deze motivaties een groep kandidaten om een consortia te vormen en onderzoeksvoorstellen te ontwerpen. In het voorjaar van 2018 kwamen de consortia vervolgens voor een intensieve bijeenkomst van 24 uur bijeen met de focus om elkaar beter te leren kennen en een conceptvoorstel te maken. In een volgende 4 uur durende sessie werd het conceptvoorstel aangescherpt, waarna de twee onderzoeksvoorstellen werden geschreven en ingediend bij Regieorgaan SIA. Afgelopen zomer werd het budget aan de consortia toegekend.

 

Samenstelling consortia

Leden Consortium Circulariteit in de Bouw:

 • TNO
 • Avans Hogescholen
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • RIVM
 • TU Delft/The New Makers
 • De Groene Jongens
 • Cirkelstad
 • Rothuizen Middelburg
 • Heijmans
 • EIB
 • Madaster

Leden Consortium PACK-CE:

 • TNO
 • Avans Hogescholen
 • Haagse Hogeschool
 • Maastricht University
 • Universiteit Utrecht
 • Aeres Hogeschool
 • DOW Benelux
 • Royal Consun
 • Gemeente Zaanstad
 • RIVM
 • HVC
Financiering onderzoek

De onderzoeken worden mogelijk gemaakt door financiering door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Buitenlandse Zaken (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Regieorgaan SIA gaf vorm aan een call for proposals met een totaal te verdelen bedrag van 600.000 euro. TNO levert een in kind bijdrage van 400.000 euro.

 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over deze call of de sandpit-methode? Neem dan contact op met Marcus van Leeuwen, programmamanager Circulaire Economie bij Regieorgaan SIA, via marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl. Wilt u meer weten over de onderzoeksprojecten? Dan kunt u terecht bij Esther Zondervan voor PACK-CE, esther.zondervan@tno.nl, en Elise Boukris voor Bouw, elise.boukris@tno.nl. Kijk voor meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda op wetenschapsagenda.nl.
 

TNO-Podcast circulaire economie

Wat is nu eigenlijk een circulaire economie? Wat zijn de hobbels op weg naar 2050? Waarom willen we dit eigenlijk en waarom kan het gevolgen hebben voor de geopolitieke verhoudingen in de wereld? TNO-expert Ton Bastein geeft in de TNO podcast Insights antwoord op deze en andere vragen. > Beluister de podcast

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
 • 4 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: The Way Forward

  Landelijk programmamanager Rowinda Appelman neemt alle geïnteresseerden mee in een landelijke update: wat speelt er binnen de City Deal Kennis Maken? Welke projecten lopen er in de steden? Hoe wordt er omgegaan met COVID-19? Welke onderzoeken starten er vanuit de Onderzoeksregeling? En wat komt er het komende jaar aan? Dit en meer in deze update webinar.

  Lees verder
 • 9 jun

  Sluitingsdatum Platformregeling II

  19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Vanwege de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen, heeft Regieorgaan SIA besloten van 19 maart een ophaalmoment te maken. De regeling sluit nu op 9 juni 2020. Dit geeft hogescholen de mogelijkheid alsnog in te dienen mocht dat niet lukken op 19 maart.

  Lees verder
 • 11 jun

  City Deal Kennis Maken Webinar: Goede Vraag!

  Hoe formuleer je een goede hulpvraag? Wiro Kuipers, manager van het Enschede LAB en trekker van de City Deal Kennis Maken in Enschede, merkte dat ambtenaren dit in hun samenwerking met kennisinstellingen nog verdomd moeilijk vonden. Wiro legt in dit webinar vanuit zijn grote ervaring met studentenprojecten uit hoe je een hulpvraag formuleert die zowel concreet als uitdagend is, en zich werkelijk richt op de kern van een vraagstuk. Een skills training voor betere samenwerking met partners en in teamverband.

  Lees verder
Kalenderoverzicht