4 februari 2019

36 hbo-postdocs aan de slag

Een nieuwe groep hbo-postdocs kan van start. Regieorgaan SIA honoreerde 36 aanvragen in de tweede ronde van het hbo-postdocprogramma (oktober 2018).

Alle aanvragen zijn door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: 1) kwaliteit van de onderzoekactiviteiten, 2) verwevenheid onderzoek en onderwijs, en 3) continuïteit en duurzame inbedding. Eerder honoreerde SIA al 13 postdoc-aanvragen.

 

Hbo-postdocprogramma

Regieorgaan SIA financiert sinds vorig jaar hbo-postdocposities voor gepromoveerde docent-onderzoekers op hogescholen. De postdocs werken voor 50% in het onderwijs van hun hogeschool en doen daarnaast voor 50% onderzoek. Door de inzet van gepromoveerde docent-onderzoekers kunnen hogescholen de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken. Het hbo-postdocprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen hebben het programma gezamenlijk ontwikkeld.

 

Overzicht gehonoreerde projecten

Regieorgaan SIA financiert de volgende hbo-postdocaanvragen:

 

 • David Brannon (Hotelschool The Hague)

Developing sustainable HRM practices for the recruitment and retention of early career professionals in the Dutch hospitality industry

 

 • Inouk Boerma (Hogeschool iPabo)

Verhalen en multiperspectiviteit: hoe inleven in verhalen kan bijdragen aan lees- en burgerschapsonderwijs op de basisschool

 

 • Han van Kleef (Hogeschool Inholland)

Versterking van co-creatie in het MKB, voor op duurzaamheid georiënteerde innovatieprocessen

 

 • Ria den Hertog-Voortman (Christelijke Hogeschool Ede)

De vaardigheid van wijze besluitvorming: inzet van bronnen van inspiratie in de professionele besluitvorming van startende hbo-verpleegkundigen

 

 • Richard de Brabander (Hogeschool Inholland)

De ethisch-politieke dimensie van empowerment

 

 • Marian Blankman (Hogeschool Inholland)

De alledaagse omgeving als plaats waar je telt: de bijdrage van het primair onderwijs aan de verbondenheid van kinderen met hun leefomgeving

 

 • Machteld van Lieshout (De Haagse Hogeschool )

Het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl bij kwetsbare groepen met een mHealth leefstijl-activatie-tool

 

 • Helen Arce Salazar (De Haagse Hogeschool)

Circular packaging choices: reconciling consumer perceptions in product packaging design

 

 • Anke Boerema (Hogeschool van Amsterdam)

Participatie van jongeren met psychische problemen in wetenschappelijk onderzoek: het herkennen en signaleren van internaliserende

problematiek bij jongeren

 

 • Ondrej Mitas (Breda University of Applied Sciences)

Optimizing the effects of vacations on quality of life

 

 • Charlotte Vissenberg (Windesheim)

Samen beslissen in complexe zorgsituaties

 

 • Anna Scott (Hogeschool der Kunsten Den Haag)         

Reimagining the romantics       

 

 • Jurrien Bijhold (Hogeschool Leiden)

Mixed reality en forensische visualisatie

 

 • Marinus Maris (De Haagse Hogeschool)         

Verbeteren van veilig digitaal gedrag van leerlingen in het basisonderwijs         

 

 • Danielle van de Koot-Drees (Christelijke Hogeschool Ede)

Omgaan met verschillen in de levensbeschouwelijke opvoeding van jongeren in duurzame gezinsvormen   

       

 • Bárbara Varassi Pega (Codarts Rotterdam)    

Preserving tango and securing its continuation as vivid, contemporary music: a mixed method research design with creative outcomes       

 

 • Annelies Heijmans (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences)         

Towards resilient communities: action learning with SDGs as compass 

 

 • Falk Hübner     (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Common ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek op HKU   

 

 • Arja Veerman (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)   

Methodologie maakonderzoek  

 

 • Tanja Moerdijk-Poortvliet (HZ University of Applied Sciences)

Lessen met zeewiermoleculen  

 

 • Nazli Cila (Hogeschool van Amsterdam)          

Meaningful smart products for human empowerment     

 

 • Petra Heck (Fontys Hogescholen)       

Applied data science: ontwikkeling van lCT-producten die leren van data           

 

 • Michiel Ritzen (Zuyd Hogeschool)

Circular building technology in Parkstad Limburg          

 

 • Rianne van Boekel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)     

Pijn op één lijn 

 

 • Manon Peeters-Schaap (Fontys Hogescholen)

Wearables en onbegrepen gedrag       

 

 • Dimitri Jeltsema (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)         

Regeltechnische uitdagingen in de Power Quality problematiek 

 

 • Harry Stokhof (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Van vraag naar antwoord: effectieve begeleidingsstrategieën voor vraaggestuurd leren  

 

 • Ton Satink (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)      

Zelfregie in dagelijkse activiteiten         

 

 • Marieke Wenneker (Fontys Hogescholen)       

Transformational practices for smart Society    

 

 • Marjolein Snaterse (Hogeschool van Amsterdam)       

Het centraal stellen van behandelvoorkeuren van de individuele patiënt met een chronische hartziekte: persoonsgerichte zorg voor hartpatiënten         

 

 • Marijn de Langen (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)           

The past bubbles around us: mime archieven in de openbaarheid

 

 • Afshin Amighi (Hogeschool Rotterdam)

Scalable and usable privacy preserving techniques       

 

 • Renée van den Heuvel (Zuyd Hogeschool)     

Ontwikkeling van ELLK (Eizt Living Lab Kinderen)         

 

 • Barbara Schrammeijer (Hogeschool Rotterdam)         

Verwaarden van groenstromen voor stimulering van een biobased & circulaire economie          

 

 • Haijing de Haan-Cao (Hogeschool Rotterdam)

Innovatie in economische opleiding: verbeteren hbo-docenten vaardigheid in het multidisciplinaire samenwerken door het gebruik van de geïntegreerde casemethode

 

 • Dennis Nguyen (Hogeschool Utrecht)  

Sustainable data ecologies in the European city: risk perceptions of users and good practice advice for datadriven organizations

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht