19 juni 2017

25 onderzoeksvoorstellen RAAK-PRO gehonoreerd

Regieorgaan SIA financiert 25 onderzoeksprojecten van hogescholen binnen de regeling RAAK-PRO. In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de ronde 2016. Daarmee is het honoreringspercentage bijna 40%. RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden. De ingediende projecten werden beoordeeld op de criteria ‘vraagarticulatie’, ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.

 

Gehonoreerde projecten

 

 • 3M: Meer kansen Met Meertaligheid - NHL Hogeschool
 • Beauti-Fully Biobased Fibres - Avans Hogeschool
 • Beter leren door beter slapen: Hoe kunnen leerkrachten bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autismespectrumstoornissen? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Big data en sportblessurepreventie: een prachtig één-tweetje - Codarts Rotterdam
 • Duurzame bestrijding van de Varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij - Hogeschool Van Hall Larenstein
 • e-Exercise lage rugpijn - Fontys Hogescholen
 • Flevo - land in beweging - CAH Vilentum
 • Follow Me – een interprofessioneel follow-up en op maat gesneden interventieprogramma voor kinderen met een (erfelijke) bindweefsel aandoening - Hogeschool van Amsterdam 
 • Hoofd, schouders, knie en TAAL
  Hoe geven we het taalonderwijs aan jonge kinderen meer body? - Hogeschool Leiden
 • Netmobil - Saxion
 • Printing makes Sense - Fontys Hogescholen
 • PULSE: Protein Utilisation from Legumes for a Sustainable European crop - HAS Hogeschool
 • Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen - Hogeschool Utrecht
 • Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie - Windesheim
 • Sensing alarm responses of ungulate herds to prevent poaching of endangered megafauna - Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations – SASTDes - NHTV Internationale Hogeschool Breda
 • Spelen met Stroom(ing) - HZ University of Applied Sciences 
 • Steun kwetsbare jeugd (16-20 jaar) op weg naar volwassenheid - Hogeschool Inholland
 • SURFSCAN
  Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management - Zuyd Hogeschool
 • Toekomstbestendig evenwicht? Balanceren tussen divergerende belangen - Hogeschool van Amsterdam
 • Van buitensluiten naar centraal stellen - Hogeschool van Amsterdam
 • VETIS - Verder komen met Elektrisch Transport In Steden - Fontys Hogescholen
 • VIA NOVA – Car in the Cloud - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Window of the Future - Zuyd Hogeschool
 • Zorgpad intensieve diëtetiek van ondervoede oudere ziekenhuispatiënten voor optimale eiwit inname en fysiek functioneren: een transmurale aanpak (PRO-INTENS) - Hogeschool van Amsterdam

 

Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
 • Regieorgaan SIA en NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen nodigen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en nationale onderzoeksinstituten uit om samen met publieke en private partners deel te nemen aan de gezamenlijke call: Living Labs in the Dutch Delta. Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta
  Lees verder
 • Tijdens een diner met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Van Engelshoven werd maandag 2 juli de toetreding van de acht steden tot de City Deal Kennis Maken feestelijk bezegeld. Naast de minister waren de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Groningen, Delft en meer dan 55 voorzitters van de Colleges van Bestuur van hogescholen (CvB) en wethouders Onderwijs vanuit alle deelnemende steden aanwezig. Ook Henri Lenferink, burgemeester van Leiden die als voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland aan de wieg stond van de City Deal die vorig jaar gesloten werd, was erbij. Hogeschoolsteden treden toe tot City Deal Kennis Maken
  Lees verder
 • Op 11 juni zijn de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma sport en bewegen gepresenteerd. Regieorgaan SIA was een van de opdrachtgevers hiervan. De resultaten zijn terug te lezen in het digitaal magazine ‘5 jaar sportonderzoek: resultaten en opbrengsten voor de praktijk’. De uiteenzetting van facts & figures, filmpjes, interviews en columns geeft een mooi beeld van het programma, de onderzoeken en de resultaten. Zo staat er een interview met Lector Topsport & Onderwijs, Cees Vervoorn, in. Hij spreekt hierin over het belang van de route Sport en Bewegen in de Nationale Wetenschapsagenda. Ook bespreek SIA-directeur Richard Slotman samen met Erik Lenselink en Joëlle Staps de opbrengsten van het programma. Onderzoeksprogramma sport
  Lees verder
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht