19 juni 2017

25 onderzoeksvoorstellen RAAK-PRO gehonoreerd

Regieorgaan SIA financiert 25 onderzoeksprojecten van hogescholen binnen de regeling RAAK-PRO. In totaal waren er 64 voorstellen ingediend voor de ronde 2016. Daarmee is het honoreringspercentage bijna 40%. RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden. De ingediende projecten werden beoordeeld op de criteria ‘vraagarticulatie’, ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.

 

Gehonoreerde projecten

 

 • 3M: Meer kansen Met Meertaligheid - NHL Hogeschool
 • Beauti-Fully Biobased Fibres - Avans Hogeschool
 • Beter leren door beter slapen: Hoe kunnen leerkrachten bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autismespectrumstoornissen? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Big data en sportblessurepreventie: een prachtig één-tweetje - Codarts Rotterdam
 • Duurzame bestrijding van de Varroamijt in de Nederlandse bijenhouderij - Hogeschool Van Hall Larenstein
 • e-Exercise lage rugpijn - Fontys Hogescholen
 • Flevo - land in beweging - CAH Vilentum
 • Follow Me – een interprofessioneel follow-up en op maat gesneden interventieprogramma voor kinderen met een (erfelijke) bindweefsel aandoening - Hogeschool van Amsterdam 
 • Hoofd, schouders, knie en TAAL
  Hoe geven we het taalonderwijs aan jonge kinderen meer body? - Hogeschool Leiden
 • Netmobil - Saxion
 • Printing makes Sense - Fontys Hogescholen
 • PULSE: Protein Utilisation from Legumes for a Sustainable European crop - HAS Hogeschool
 • Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen - Hogeschool Utrecht
 • Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie - Windesheim
 • Sensing alarm responses of ungulate herds to prevent poaching of endangered megafauna - Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations – SASTDes - NHTV Internationale Hogeschool Breda
 • Spelen met Stroom(ing) - HZ University of Applied Sciences 
 • Steun kwetsbare jeugd (16-20 jaar) op weg naar volwassenheid - Hogeschool Inholland
 • SURFSCAN
  Point-of-Care scanning of surfaces for bacterial loads in relation to infection prevention and hygiene management - Zuyd Hogeschool
 • Toekomstbestendig evenwicht? Balanceren tussen divergerende belangen - Hogeschool van Amsterdam
 • Van buitensluiten naar centraal stellen - Hogeschool van Amsterdam
 • VETIS - Verder komen met Elektrisch Transport In Steden - Fontys Hogescholen
 • VIA NOVA – Car in the Cloud - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Window of the Future - Zuyd Hogeschool
 • Zorgpad intensieve diëtetiek van ondervoede oudere ziekenhuispatiënten voor optimale eiwit inname en fysiek functioneren: een transmurale aanpak (PRO-INTENS) - Hogeschool van Amsterdam

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht