20 februari 2019

13 RAAK-mkb aanvragen gehonoreerd

Regieorgaan SIA financiert in het kader van de regeling RAAK-mkb 13 onderzoeksprojecten. In de RAAK-mkb ronde van oktober 2018 zijn in totaal 35 voorstellen ingediend. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 3,6 miljoen. Het budget was toereikend voor 12 voorstellen van € 300.000, het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. 2 projectvoorstellen zijn gelijk geëindigd op nummer 12 in de ranking. Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft hierop besloten het beschikbaar gestelde budget op te hogen met € 238.983 en beide gelijk geëindigde projecten te honoreren.

Gehonoreerde projecten

De volgende onderzoeksprojecten worden gefinancierd:

 • Antenataal CTG in verloskundigenpraktijken. Innovatie en kennisontwikkeling in zelfstandige verloskundigenpraktijken - Hogeschool Inholland
 • Beschermingsbewind bij lvb: van financiële veiligheid naar financiële zelfredzaamheid? - Hogeschool van Amsterdam 
 • Building on Mycelium - Avans Hogeschool
 • Circulair ondernemen: van concept naar praktijk - Fontys Hogescholen
 • ConsuBETER Consumenten BEwusT EiwitRijk - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Eten met lange tanden - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Gas op elektrisch - Hogeschool van Amsterdam 
 • Multimaterialen voor Trailer- en Carrosseriebouw (MultiTec) - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen - De Haagse Hogeschool
 • Next Generation Navigation (NeNa)  - Saxion
 • SafeGo – Seismic Monitoring, Design and Strengthening For thE GrOningen Region - Hanzehogeschool Groningen
 • Sensing Streetscapes: co-researching emerging technologies for enhancing urban design - Hogeschool van Amsterdam 
 • Toward the digital factory - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Lees meer over de regeling RAAK-mkb. 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht