Lerende Netwerken

Lerende Netwerken zijn netwerken van hogescholen, lectoren en onderzoekers waarin lerend vermogen is vertaald in werkwijzen om zelf de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek te versterken en te verankeren.

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO 2016-2022) geeft de basis van het kwaliteitszorgsysteem van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in Nederland. Het vormen en onderhouden van Lerende Netwerken ondersteunt hogescholen in het definiëren van kwaliteitscriteria en instrumenten om aan de standaarden van het BKO te kunnen voldoen.

Een van de pijlers waar Regieorgaan SIA op inzet is de versterking van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en faciliteren van ondersteunende instrumenten. Hierin zoeken we bewust samenwerking met partners die deze missie delen, zoals de Vereniging van Lectoren.
 

Hoe ondersteunt Regieorgaan SIA Lerende Netwerken?

Regieorgaan SIA draagt bij aan en initieert een aantal activiteiten ter ondersteuning en versterking van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Deze initiatieven kunnen binnen bestaande netwerken en nieuw te vormen netwerken worden toegepast. Bekijk de verschillende webpagina's voor meer informatie:
 

Uitwisselen van ervaringen

Heeft u een mooie leerervaring met en/of praktische tips over peer review of intervisie? Deel ze met ons! Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Ligaya Butalid, programmamanger
E-mail: ligaya.butalid@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 83 53 31 73