Netwerk en kwaliteit

Regieorgaan SIA biedt naast financiering voor praktijkgericht onderzoek ook ondersteuning bij netwerkvorming en het versterken van de kwaliteit van onderzoek. Kijk voor meer informatie op de pagina’s van onze regelingen: