Call Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

19 feb

De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 februari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Regieorgaan SIA, NWO, het ministerie van I&W, TKI Dinalog en diverse topsectoren zetten gezamenlijk een call uit voor duurzame living labs. Het doel van de call is het opzetten van vernieuwende living labs waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Het gaat om inspirerende lighthouse projecten waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn.

In deze call kunnen middelen worden aangevraagd om de living labs verder te ontwikkelen en onderzoek in deze living labs op te zetten en uit te voeren met een stevig interdisciplinair samengesteld consortium. Een consortium bestaat uit zowel onderzoeks- als praktijkpartijen, waarbij de onderzoekers zowel van universiteiten als hogescholen en TO2 afkomstig zijn en zowel de alfa, gamma als bètawetenschappen vertegenwoordigd zijn.

 

Meer informatie

De aan te vragen subsidie per aanvraag bedraagt tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000 euro. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. De deadline is 19 februari 2019, 14.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van NWO.

 

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht