Call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Het doel van de call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid is het realiseren van focus en massa van praktijkgericht onderzoek op het thema Vitaliteit en Gezondheid, door het creëren van krachtige onderzoeksgroepen die samen met het beroepenveld en het onderwijs gedurende een langere periode hun expertise kunnen uitbouwen.

Wat is het?

De call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid is een achtjarig programma dat onderzoeksgroepen ondersteunt met maximaal € 2 miljoen. Meer over de achtergrond van SPRONG leest u in het programmakader. Onderaan de pagina vindt u de handleiding voor deze call.

Programmakader SPRONG

Download  (PDF,  205 kB)
Wanneer aanvragen?

De call was open vanaf 7 februari 2017 en sloot 23 mei 2017, 14.00 uur Nederlandse tijd.

 

Gehonoreerde aanvragen SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Binnen de call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid hebben vier onderzoeksgroepen subsidie ontvangen om de komende acht jaar hun onderzoeksgroep te versterken. In totaal ontving Regieorgaan SIA elf aanvragen.

 

Meer info?

Heeft u vragen over de SPRONG-regeling, dan kunt u contact opnemen met:

Ligaya Butalid, programmamanager Regieorgaan SIA

Tel. +31 (0)6 83533173

E-mail: ligaya.butalid@regieorgaan-sia.nl

 

Veelgestelde vragen
Wat zijn de subsidiabele activiteiten van de SPRONG-regeling?

Alle activiteiten die ten dienste staan van de versterking van de onderzoeksactiviteiten van de onderzoekgroep die de aanvraag indient en die vallen binnen de subsidieperiode. Te denken valt aan (ondersteunend) onderzoekspersoneel, onderzoeksfaciliteiten of materiaal en activiteiten ten dienste van de onderzoeksfunctie.

Wat is het verschil tussen een consortium en een onderzoeksgroep?

De onderzoeksgroep is de groep onderzoekers verbonden aan de hogeschool. Het consortium is de onderzoeksgroep plus de betrokken organisaties/bedrijven en kennisinstellingen, die gezamenlijk optrekken binnen een bepaald onderzoeksthema.

Wat kan er ingebracht worden als cofinanciering van de hogeschool en van de praktijk?

Het doel van de call SPRONG: Vitaliteit en Gezondheid  is het realiseren van focus en massa van praktijkgericht onderzoek op het thema Vitaliteit en Gezondheid, door het creëren van krachtige onderzoeksgroepen die samen met het beroepenveld en het onderwijs gedurende een langere periode hun expertise kunnen uitbouwen. De subsidie richt zich op uitbreiding van de onderzoeksgroep; lopende projecten kunnen daarom niet ingebracht worden als cofinanciering. Nieuw personeel en nieuwe onderzoeksprojecten die gezamenlijk met de praktijk worden ontwikkeld wel.

Tijdens de periode dat de hogeschool een SPRONG-subsidie ontvangt, kunnen er ook additionele projectsubsidies aangevraagd worden. Kunnen deze ingebracht worden als cofinanciering?

Ja, dat kan mits het geen subsidies van Regieorgaan SIA betreft.

Hoe moet de subsidie/cofinanciering verdeeld zijn over de tijdvakken?

De gerealiseerde cofinanciering van tijdvak 1 en 2 en de gerealiseerde cofinanciering van tijdvak 3 en 4 dient steeds minimaal 50% van de totale projectkosten (per twee tijdsvakken) te zijn en is verdeeld over de praktijk en het onderwijs. Na vier jaar moet er tussen de 0,8 miljoen euro en 1 miljoen euro van de subsidie besteed zijn. We bevelen aan om de subsidie enigszins gelijkmatig te verdelen over de jaren om de haalbaarheid te vergoten.

Wanneer worden andere thema’s van SPRONG bekend gemaakt?

Volgende thema’s zijn nu nog niet bekend. Informatie over toekomstige thema’s volgen wanneer bekend via de website.

Wat gebeurt er met de resterende middelen van deze call?

De resterende middelen zullen worden ingezet binnen het thema Vitaliteit en Gezondheid. De wijze waarop deze middelen worden ingezet wordt  nader bepaald.

Handleiding call SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Download  (PDF,  475 kB)

Aanvraagformulier call Vitaliteit en Gezondheid - dummy

Hier kunt u een dummy van het aanvraagformulier downloaden. Let op: gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Deze vindt u in ISAAC onder het kopje aanvraagsjabloon.

Download  (PDF,  601 kB)