SPRONG

Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen

Met het SPRONG-programma biedt Regieorgaan SIA een nieuw arrangement. Het programma richt zich op het versterken van onderzoeksgroepen zodat deze groepen optimaal kunnen bijdragen aan focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s.

Thematisch ingericht

Het programma is thematisch ingericht. Het start met het thema Vitaliteit en Gezondheid en de intentie is om komende jaren meerdere thema’s bij dit programma te betrekken. Per thema biedt het SPRONG-programma een arrangement van regelingen en activiteiten aan. Het SPRONG-programma kan aldus worden gezien als een paraplu waaronder diverse thema’s, en per thema diverse regelingen en activiteiten vallen.

Al deze regelingen en activiteiten zijn bedoeld om onderzoeksgroepen te stimuleren om zich verder te ontwikkelen als expert op een maatschappelijk relevant thema.

Focus en massa

Hogescholen hebben de ambitie om het praktijkgericht onderzoek uit te bouwen zodat zij hun maatschappelijke opdracht kunnen (blijven) waarmaken. Om de potentie van het praktijkgericht onderzoek ten volste te benutten, is een toename van kwalitatief goed geëquipeerd personeel noodzakelijk. Net als de ontwikkeling van meerjarige onderzoekslijnen zodat voortgebouwd kan worden op verworven expertise. Het vraagt ook om een infrastructuur waarbinnen zaken als kwaliteitszorg en research-datamanagement goed zijn georganiseerd. Regieorgaan SIA, met als taak om praktijkgericht onderzoek bij hogescholen te stimuleren, geeft met de introductie van het SPRONG-programma hier een impuls aan. Het SPRONG-programma ondersteunt hogescholen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen om de gewenste focus en massa te kunnen creëren.

 

Programmakader

Het SPRONG-programma richt zich niet direct op de opzet en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, maar wel op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen. Denk hierbij aan netwerkvorming,  deskundigheidsbevordering en versterking van het organiserend vermogen.

Hieronder kunt u het programmakader downloaden waarin het SPRONG-programma wordt uitgelegd en onderbouwd.

 

Programmakader SPRONG

Download  (PDF,  205 kB)