Adviesraad

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft per september 2018 een adviesraad ingesteld. De adviesraad heeft een onafhankelijke positie. De raad adviseert over het beleid van Regieorgaan SIA om de effectiviteit van praktijkgericht onderzoek door hogescholen binnen de kennisketen te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over de doeltreffendheid van de financieringsinstrumenten, waar in het onderzoeksveld extra aandacht of een financiële prikkel nodig is en op welke thema’s Regieorgaan SIA de komende jaren zou moeten inzetten.

Leden adviesraad

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:
 

  • Prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (voorzitter)
  • Drs. C. C. (Cathy) van Beek MCM
  • Prof. dr. W.A. (Wim) Hafkamp
  • G.F. (Fried) Kaanen
  • Prof. dr. B.J.R. (Barend) van der Meulen
  • Prof. dr. C.J. (Christianne) de Poot
  • Drs. R.H. (Richard) Slotman, directeur Regieorgaan SIA (qualitate qua)

Secretaris: dr. M.J. (Marcel) Kleijn

De adviesraadleden hebben verschillende achtergronden en expertises. Zij hebben een goed beeld van de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en het innovatiesysteem in Nederland. De adviesraadleden nemen zitting op persoonlijke titel.