Creatieve sector

Research Through Design

Creatieven denken eerder out of the box. Architecten, industrieel ontwerpers en modeontwerpers kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en innovatie. Het programma ‘Research Through Design’ verbindt de creatieve sector aan de kenniseconomie. Het is een gezamenlijk programma van STW, NWO Geesteswetenschappen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.