Circulaire economie

Van Afval naar Grondstof

Het programma ‘Praktijkgericht Onderzoek en Opleiding Van Afval naar Grondstof’ (PRO-VANG) ondersteunt de transitie naar een circulaire economie. De projecten richten zich op grondstofbesparing, het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Dit alles met aandacht en zorg voor het milieu. Lees het nieuwsbericht over dit programma.

 

PRO-VANG is i.s.m. het ministerie van I&M ontwikkeld.

 

 

Het PRO-VANG programma is gericht op:

  • vernieuwing van de beroepspraktijk bij mkb-ondernemingen en publieke instellingen waar het gaat om vraagstukken en oplossingen op het gebied van Circulaire Economie;
  • vernieuwing van het onderwijs als uitkomst van het praktijkgericht onderzoek;
  • versterking van de kennispositie wat betreft het onderwerp Circulaire Economie en kennisbenutting bij lectoraten, onderzoekers en ondernemers;
  • realisatie van duurzame innovatietrajecten bij mkb-ondernemingen en instellingen.

 

De KIEM-VANG regeling is een onderdeel van het PRO-VANG programma. Dit is een doorlopende regeling tot uiterlijk 10 november 2016 (of totdat de beschikbare middelen uitgeput zijn).

 

 

Seminar Slimmer ondernemen met hogescholen

In november 2016 bracht Regieorgaan SIA samen met de Kamer van Koophandel een seminar voor mkb'ers over het samenwerken met hogescholen. Circulaire Economie werd hierbij als voorbeeld gebruikt van een gebied waarop al veel wordt samengewerkt tussen hogescholen en ondernemers.