SIA-thema's

In samenwerking met hogescholen, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen wil Regieorgaan SIA bepalen wat belangrijke thema’s zijn voor praktijkgericht onderzoek. Ieder jaar legt Regieorgaan SIA op een aantal van deze thema’s de focus: de SIA-thema´s. Deze thema’s zijn uitgangspunt bij het initiëren van of deelnemen in onderzoeksprogramma’s en bij events zoals het SIA-congres. Ook krijgen de thema’s extra aandacht in de communicatieuitingen van het regieorgaan. Uiteraard staan wij ook open voor initiatieven die buiten deze thema’s vallen. De RAAK-regelingen staan open voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten op alle thema’s.

 

Meer informatie of ideeën? Bel 030 – 633 14 56, mail naar secretariaat@regieorgaan-sia.nl en volg ons op Twitter: @kennisbundel.