Werkzaamheden Stichting Innovatie Alliantie overgenomen door Regieorgaan SIA

De werkzaamheden van de Stichting Innovatie Alliantie zijn per 1 januari 2014 overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Het regieorgaan is onderdeel van NWO. Informatie over het regieorgaan kunt u vinden op www.regieorgaan-sia.nl

Via deze website krijgt u ook toegang tot de RAAK-projectenbank en actuele informatie over de RAAK-regelingen en andere programma’s van Regieorgaan SIA.

 

Regieorgaan SIA is te bereiken via het secretariaat: secretariaat@regieorgaan-sia.nl. Documenten (handleidingen en rapportageformulieren) van de regelingen, uitgevoerd door de Stichting zijn alleen via dit e-mailadres op te vragen. Vermeldt u bij uw verzoek duidelijk om welke regeling het gaat (RAAK-mkb, -publiek, -PRO, PRO onder SKO, of -internationaal) en projectnummer en -titel.

 

De Stichting Innovatie Alliantie heeft in haar 10-jarig bestaan het praktijkgericht onderzoek van hogescholen ten behoeve van innovatie in de beroepspraktijk gestimuleerd. In de stichting namen deel: VNO-NCW, MKB-Nederland, Vereniging Hogescholen, TNO, Syntens (nu Kamer van Koophandel) en Novay. Deze organisaties onderstrepen hun blijvende betrokkenheid bij praktijkgericht onderzoek door samenwerking met Regieorgaan SIA.