Meerwaarde met Mosselen - HZ University of Applied Sciences

Mosselen: we kennen ze vooral gekookt op ons bord met een beetje wijn en soepgroente. Maar mosselen zijn niet alleen belangrijk als aquacultuur product. Ongezien, en door vele mensen onopgemerkt, spelen zij een belangrijke rol in kust- en natuurbehoud.

Droogvallende mosselbank

Mosselen filteren gigantische hoeveelheden water waardoor ze de waterkwaliteit verhogen. Droogvallende mossel riffen zijn belangrijke leefgebieden voor vele andere soorten, en de golven die ze dempen en het zand dat ze vasthouden kan erosie van droogvallende zandplaten tegen gaan. Vandaag de dag vind je de meeste mosselbanken onder water, terwijl juist de droogvallende mosselbanken ons in zo veel extra functies voorzien. De aanleg van een droogvallende mosselbank is echter heel moeilijk.

 

Kustbescherming, biodiversiteit en mosselproductie

Binnen het project Meerwaarde met Mosselen wordt onderzocht hoe droogvallende mosselbanken aan te leggen en hoe deze banken een bijdrage kunnen leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit en de mosselproductie. Om deze ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen te verenigen, wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties, mosselkwekers  en onderzoeksinstituten. Het project wordt uitgevoerd met studenten die ervaring opdoen in het werkveld via stages. Daarnaast wordt het project, ook na de einddatum, als levende casestudie ingezet in actief onderwijs aan de HZ University of Applied Sciences. In samenwerking met de partners wordt momenteel verkend in welke kwetsbare gebieden de binnen het project ontwikkelde methode voor de aanleg van droogvallende mosselbanken kan worden ingezet voor het aanleggen van droogvallende mosselbanken, met meerwaarde voor mens, natuur en economie.