HiPerGreen: High Performance Greenhouse Farming

Lectoraat Robotica. Projectleider: lector Cock Heemskerk, Inholland

Centraal in het onderzoeksproject HiPerGreen stond de vraag: Hoe kunnen we met een autonoom vliegende drone ziekten in kassen al zo vroeg scannen dat de gewasuitval substantieel beperkt wordt? Met verschillende prototypes is inmiddels overtuigend aangetoond dat het concept dat hiervoor ontwikkeld is, werkt. De kwekers zijn enthousiast. Frequente of zelfs 24/7 scouting van de gewassen met een drone levert gedetailleerde kaarten op van de locatie van zieke gewassen. Door snelle eliminatie van deze planten wordt verspreiding van de ziekte in een vroeg stadium voorkomen.

Duurzame teelt

De HiperGreen drone is een autonoom vliegend mobiel platform dat is uitgerust met verschillende sensoren. Al vliegend geeft de drone toegang tot groeigegevens uit alle delen van de kas, met een ongekende ruimtelijke resolutie. In het docking station wordt de batterij automatisch uitgewisseld en worden de meetgegevens overgedragen. De kweker bespaart hierdoor aanzienlijk op de mankracht voor het scouten, terwijl er door de hogere nauwkeurigheid en frequentie van het scouten met de drone uiteindelijk tot wel 20% minder uitval optreedt. Hierdoor worden grondstoffen als kunstmest, water en energie beter benut en het gebruik van pesticiden beperkt.

 

Multidisciplinaire samenwerking

Het HiPerGreen project was een unieke multidisciplinaire samenwerking tussen mkb’ers, studenten en docent-onderzoekers afkomstig van acht verschillende studierichtingen uit drie verschillende domeinen: techniek (TOI), groen (AFL) en business (BFL) van Hogeschool Inholland.

 

Doorwerking praktijk

Het eerste toepassingsgebied van het project in de praktijk is de sierteelt: de productie van potplanten en snijbloemen. Inmiddels staan ook toepassingen in voedingsgewassen (in de kas) en zadenteelt op de radar. Een groepje studenten uit het kernteam ontwikkelt het unieke drone concept verder, en brengt het via hun eigen startup-bedrijf Applied Drone Innovations (ADI)  op de markt. Zij worden hierbij ondersteund vanuit Yes!Delft, hebben investeerders gevonden bij de Rabobank en een Take-off hbo-subsidie van Regieorgaan SIA weten te scoren.