Genomineerd RAAK-award 2018: AROSSTA

 

Onderzoeksproject: AROSSTA - Artificial Reefs on Saba and Statia
Hogeschool: Hogeschool van Hall Larenstein
Projectleider: Alwin Hylkema

 

De koraalriffen van de Caribisch Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba zijn van groot ecologisch en economisch belang. De afgelopen decennia is dit ecosysteem ernstig achteruit gegaan. Het rif biedt minder schuilplaatsen aan vissen en zee-egels, die daardoor verdwijnen. Het gevolg daar weer van is dat het rif overwoekerd wordt met algen die nieuwe koraalaanwas bemoeilijken en zo voorkomen dat het rif zich herstelt.

Het project AROSSTA onderzoekt samen met lokale natuurbeheerorganisaties of het lukt om met kunstmatige riffen het ecosysteem te herstellen. Wereldwijd worden deze ‘namaak’ riffen steeds meer gebruikt, maar of ze ook werken hangt sterk af van de mate waarin rekening is gehouden met de lokale omstandigheden. Als de riffen goed functioneren kunnen belangrijke soorten herstellen en kan koraal zich weer vestigen. De natuurbeheerorganisaties willen weten hoe kunstmatige riffen optimaal bij kunnen dragen aan het herstel van het koraalrifecosysteem bij St. Eustatius en Saba. Om deze vraag te beantwoorden worden in het AROSSTA project verschillende soorten riffen gebouwd. De functionaliteit van de verschillende soorten wordt gedurende twee jaar onderzocht en vergeleken. De nieuwe, innovatieve, onderzoeksmethode die het project AROSSTA gebruikt kun je in een video bekijken.