MATCH

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sinds een paar jaar is er in de media veel aandacht voor ‘verwarde mensen’. De Nederlandse politie krijgt er steeds meer mee te maken, er vinden ernstige incidenten plaats, verbeterteams zijn aangesteld. Maar ‘verwarde mensen’ zijn niet nieuw, al varieert de manier waarop we met hen omgaan sterk over de tijd. Daarom startten de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen al in 2012 met het onderzoeksproject MATCH. Het project onderzoekt de match tussen mensen met psychisch stoornissen, zorgaanbieders en de samenleving.

Integrale visie

Toen het project startte waren ‘verwarde mensen’ vooral een kwestie van de geestelijke gezondheidszorg en leek gezondheid en zelfontplooiing voorop te staan. Op dit moment overheerst het perspectief van de openbare orde en regeert de angst. De onderzoeksvragen in MATCH zijn precies die waar het om draait in het huidige verhitte debat: hoe bieden we mensen de juiste hoeveelheid zorg (niet te veel en niet te weinig)?, hoe voorkomen we moeilijke, uitzichtloze en eindeloze situaties?, hoe leiden we professionals op tot allrounders met oog voor zowel persoonlijke problemen en kwaliteiten van ‘verwarde mensen’, als voor maatschappelijke problemen?

MATCH geeft antwoord op deze vragen en biedt meer: een systemische kijk op hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen. Die is verwoord in het boek ‘Verward in Nederland’ dat in januari 2017 verscheen en in de media ,door beleidsmakers, onderzoekers, bestuurders en op de werkvloer zeer goed ontvangen is – eindelijk een integrale visie op een complex probleem in een gefragmenteerd veld. In een maatschappij waar interdisciplinaire samenwerking steeds meer noodzaak wordt biedt deze kijk nieuwe mogelijkheden tot het verbindingen van ogenschijnlijk losstaande aspecten van zorg in zowel onderzoek, het onderwijs als de praktijk.