Ketenfinanciering voor mkb: olie in de motor van de Nederlandse economie

Windesheim

Wanneer je op Google zoekt op de trefwoorden ‘mkb’ en ‘probleem’ gaat zeker meer dan 50% van de hits op de eerste pagina’s over financiën. Sinds de financiële crisis is werkkapitaalfinanciering (bedrijfskrediet op basis van onderpanden zoals debiteuren en voorraden) voor mkb’ers problematisch geworden. De oorzaak ligt in moeilijke toegang tot bankleningen in combinatie met verlengde betaaltermijnen van grote afnemers. Onderzoek van Windesheim heeft geresulteerd in praktische oplossingen voor mkb'ers.

Gevaar

Supply Chain Finance (of: ketenfinanciering) is een vakgebied dat zich bezighoudt met optimalisatie van geldstromen in de keten. Het omvat onder andere alternatieve financieringsvormen waarbij leveranciers in de keten gebruik maken van de kredietwaardigheid van een grotere afnemer. Dit soort financieringsvormen wordt steeds vaker ingezet door afnemers richting mkb. De kennis bij deze mkb-leveranciers hierover is beperkt, wat de onderhandelingspositie verzwakt wanneer de afnemer voorstelt om een ketenfinancieringsoplossing te implementeren. Implementatie tegen ongunstige voorwaarden is daarom een gevaar.

 

Tools voor en door mkb'ers

De doelstelling van het project is om mkb’ers inzicht te geven in de mogelijkheden en consequenties van ketenfinanciering. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn een set van tools voor en door mkb’ers die concrete handvatten geven voor implementatie, de gevolgen hiervan en de interventies die hiervoor nodig zijn. Daarnaast hebben we mogelijkheden onderzocht om snellere betaling mogelijk te maken zodat de mkb’er minder financiering nodig heeft. Dit heeft geresulteerd in Betaalme.nu, een platform waarin grote bedrijven toezeggen hun kleinste leveranciers sneller te betalen, met een bereik van 180.000 leveranciers. Daarnaast heeft dit project tools opgeleverd voor optimalisatie van het Order-to-Cash (O2C) proces: het proces van ontvangst van de order tot betaling van de factuur. Voor het mkb als motor van de Nederlandse economie vormen deze oplossingen de olie waardoor de (financiële) bedrijfsvoering een stuk soepeler draait.