Installaties 2020

De Haagse Hogeschool

Energie-installaties zijn als het ware de longen, het hart en de bloedvaten van een gebouw. Ze zorgen ervoor dat een gebouw ademt en op temperatuur blijft om zo een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren. Dit kost echter veel energie. Moderne installaties zijn zo complex geworden dat zelfs de beste experts de weg kwijt raken; storingen, foute afstellingen en energieverspilling blijven ongemerkt. In het Installaties 2020 project is onderzocht hoe je deze installaties van intelligentie en zelfsturing kunt voorzien door gebruik te maken van de miljoenen datapunten die de installaties en het gebouw registreren.

Energiebesparing

Dit wordt gedaan door data mining algoritmes te combineren met gebouwsimulatie software en met diagnostische methoden uit de gezondheidswetenschappen en de systeemtheorie. Dit levert een krachtig generiek framework op, dat op veel verschillende types installaties toegepast kan worden. Daardoor komen (verborgen) fouten en gebreken in componenten en besturing aan het licht en kunnen deze automatisch gerepareerd worden. Dit zorgt voor optimaal comfort, veel energiebesparing en een flinke vermindering van de CO2-emissies. 

 

Kenniskloof overbrugd

Voor het ontwerp van deze zelfsturende installaties moet een grote kenniskloof overbrugd worden tussen wetenschap en huidige praktijk. Werktuigbouwkundige, elektrotechnische en control-ingenieurs moeten zich snel nieuwe technieken eigen maken. In het Installaties 2020 project is dus ook onderzocht hoe aan te sluiten op de manier waarop jonge mensen leren en is naar aanleiding daarvan een serious game ontwikkeld, “Installation insights”, die hbo-studenten en professionals helpt met het zich eigen maken van het ontwerp van intelligente, zelfsturende en energiezuinige installaties.