Dementia Care Mapping

NHL Hogeschool

Door verbeterde medische zorg is de levensverwachting onder mensen met een verstandelijke beperking gestegen. Doordat zij ouder worden, blijken zij ook relatief vaak dementie te ontwikkelen. De combinatie van een verstandelijke beperking en dementie is een nieuw fenomeen, waar nog weinig over bekend is. Ouderen met een verstandelijke beperking zijn doorgaans afhankelijk van zorg. Als zij dementie krijgen, wordt de afhankelijkheid versterkt. Bij zorgverleners bestaat een groeiende behoefte aan kennis en praktische, evidence based, toepassingen. De methode Dementia Care Mapping (DCM) biedt hiervoor een oplossing. De methode is in samenspraak met onderzoekers van de NHL Hogeschool, DCM Nederland en de praktijk aangepast voor de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Optimale aansluiting

Door middel van intensieve observatie worden gedragingen en stemming van cliënten in kaart gebracht (‘mappen’). DCM helpt gedrag te begrijpen, zodat de zorg optimaal kan aansluiten op de persoon met dementie. De methode dient twee doelen: vergroten van de kwaliteit van leven van cliënten én vergroten van de kennis, betrokkenheid en werkplezier van medewerkers.

 

Unaniem enthousiast

DCM is een persoonsgerichte methode afkomstig uit de reguliere ouderenzorg. Uit dit onderzoeksproject komt de nieuwe toepassing voor ouderen met een verstandelijke beperking. Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat DCM, met kleine praktische aanpassingen, uitstekend bruikbaar is voor deze doelgroep. Vervolgens is het effect van DCM onderzocht bij 500 deelnemers op 23 locaties van 6 zorgorganisaties. Naast kwaliteit van leven van cliënten, zijn vaardigheden en arbeidstevredenheid van de zorgverleners onderzocht. Het blijkt dat zorgverleners unaniem enthousiast zijn over het gebruik van DCM in de dagelijkse praktijk voor ouderen met een verstandelijke beperking. Zij hebben meer kennis over dementie en ervaren dat zij beter kunnen inspelen op zorgvragen en behoeften van deze ouderen.