Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de Gezondheidszorg

Zuyd Hogeschool

Ondanks preventieve maatregelen lopen jaarlijks ruim 100.000 mensen in Nederland ziekenhuisinfecties op. De infecties worden veroorzaakt door bacteriën die overal in het ziekenhuis aanwezig zijn. Wat als je nu een beschermend laagje kunt aanbrengen waar de bacteriën geen vat hebben? Bij Zuyd Hogeschool zijn ze al heel ver met het ontwikkelen en testen van antimicrobiële coatings (AMCs) die de groei van bacteriën terugdringen en dus het aantal ziekenhuisinfecties kunnen reduceren.

Living lab

Uit laboratoriumtesten waarbij de effectiviteit van AMCs wordt getest, blijkt alvast dat AMCs in het lab werkzaam zijn. Maar een gestandaardiseerde labsituatie verschilt nogal van de realiteit in ziekenhuizen. Gebrek aan kennis en praktijkbewijzen over deze coating-innovaties in real life settings in de gezondheidszorg, zorgt ervoor dat AMCs nog weinig worden toegepast. Living lab experimenten zijn immers niet makkelijk te realiseren.

Het Zuyderland ziekenhuis met locaties in Geleen en Heerlen en VieCuri Medisch Centrum in Venlo stelden hun faciliteiten ter beschikking om onderzoek naar de werking van AMCs in een unieke living lab setting mogelijk te maken. Via observatieonderzoek werd bepaald waar zogenaamde hotspots (vaak aangeraakte oppervlakken) zich bevinden en via baseline-metingen werd de microbiële vervuiling op oppervlakken in patiëntenkamers vastgesteld.

 

Bacteriën in de patiëntenkamers

In februari 2017 werden de eerste kamers geblindeerd gecoat met een titaniumdioxide-coating. Een team van studenten en docent-onderzoekers ging vervolgens aan de slag om zeer frequent het aantal bacteriën in de patiëntenkamers te bepalen en de verschillende soorten bacteriën te identificeren. Op het resultaat van de gebruikte coating is het nog wachten tot de blindering wordt opgeheven. Nog belangrijker is dat er in samenwerking met het Europese AMiCI consortium een gestandaardiseerde werkwijze werd opgesteld voor het testen van AMCs in living labs, uniek en noodzakelijk voor implementatie van coatings in de gezondheidszorg.