Onderzoek de marktkansen van jouw innovatie

Jouw product kan de oplossing zijn voor een maatschappelijke uitdaging. Jij wilt daarom de haalbaarheid van je innovatieve idee onderzoeken door de technische en economische kansen en risico’s in kaart te brengen. Regieorgaan SIA geeft je die mogelijkheid door haalbaarheidsstudies te financieren voor jouw idee dat voortkomt uit onderzoek. Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot € 25.000 euro aanvragen. Met deze financiering kun je onder andere een octrooionderzoek doen, een inventarisatie maken van beschikbare technologie en een marktanalyse uitvoeren.

Ready for Take-off?

Twee keer per jaar kunnen deelnemers hun voorstel indienen tijdens de Take-off hbo Call-for-proposals. De aanvrager is altijd een lector of een senior-onderzoeker. Per haalbaarheidsstudie kun je € 20.000 tot € 25.000 aanvragen. De eerstvolgende deadline voor indienen is 3 april 2018.

 

Pitchen

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit leden die vertrouwd zijn met ondernemen en het hbo. Na de schriftelijke beoordeling volgt op uitnodiging de mogelijkheid je plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

 

Criteria 

De voorstellen worden beoordeeld op vier criteria: kennisbasis en innovativiteit, commerciële potentie, de kwaliteit van het team en de kwaliteit van het projectplan en begroting. Deze punten tellen ieder even zwaar mee bij de beoordeling.

 

Geld

Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - de kosten van de haalbaarheidsstudie.

 

Op de pagina Take-off hbo staat de handleiding van deze regeling gepubliceerd. Hierin vind je alle voorwaarden. Ook staat op de pagina een voorbeeld van het aanmeldingsformulier. De eerste teams zijn al van start met hun haalbaarheidsonderzoek. Hieronder staan twee voorbeelden.

 

De volgende stap

Na het afronden van de haalbaarheidsstudie begint de volgende fase: de uitvoering. Indien de haalbaarheidsstudie positief uitpakt, is de tijd aangebroken om het product daadwerkelijk in de markt te zetten. Nu alleen de financiering nog. Hiervoor is Take-off hbo fase 2 - vroegefasetrajecten in het leven geroepen. Startende innovatieve ondernemers kunnen via deze regeling een aantrekkelijke starterslening aanvragen. Meer informatie daarover vind je hier: www.nwo.nl/takeoff.

 

De markt op met pannenkoeken

Hannah van Berge en Merel Maas kregen in juni te horen dat hun aanvraag is gehonoreerd. Zij kunnen aan de slag met de haalbaarheidstudie voor hun bedrijfje Pancks! Het bedrijf is ontstaan uit het afstudeeronderzoek van Hannah en Merel voor de HAS Hogeschool. Binnen het lectoraat Groene Gezondheid deden zij onderzoek naar gezonde snacks. Pancks! zijn groentepannenkoekjes voor kinderen van 9-13 jaar oud, waarbij ze onbewust 20% van hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten binnenkrijgen. De focus ligt compleet op lekker snacken en de kinderen hebben niet eens door dat ze groenten eten. En de pannenkoekjes zijn ook nog duurzaam! Bij de bereiding van Pancks! wordt gebruik gemaakt van reststromen uit de AGF-sector, bijvoorbeeld snijafval van geschrapte wortels. Met de € 40.000,- kunnen Hannah en Merel een grote stap maken om hun product ook daadwerkelijk een succes te maken. www.pancks.nl

 

Elke beweging is winst!

De kinderen op de kinderoncologie afdeling kunnen niet rondrennen en springen. Toch is in beweging blijven en spieren trainen heel goed voor ze. Elke beweging is winst! Met dat in gedachte ontwikkelden Jan en Xander, studenten van de Hogeschool Utrecht, de Movemat. De Movemat is een kussen dat onder de schouder van een patiëntje gelegd kan worden en aangesloten wordt op een spelcomputer. Zo kan het kind zijn favoriete videogames spelen door middel van beweging op de Movemat. Twee vliegen in één klap: plezier en beweging. Momenteel worden er twee prototypes gebruikt op de kinderoncologie-afdeling in het UMC Groningen. Een officieel medisch bewijs van de effectiviteit van de Movemat ontbreekt nog. Met het geld uit Take-off hbo gaan Jan en Xander daarom een grootschalig validatieonderzoek doen. movemat.strikingly.com

 

15 teams onderzoeken hun marktkansen

Eind juni hoorden 15 teams hun voorstel wordt gehonoreerd. Dit betekent dat 15 teams van studenten, lectoren, onderzoekers en ondernemers van start kunnen om uit te vinden of hun innovaties ook op de markt kunnen worden gebracht. Lees ook het artikel over de feestelijke aftrap van deze projecten.