Lectoren kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Regieorgaan SIA en de 4 door de overheid bekostigde hogere agrarische onderwijsinstellingen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Onderdeel daarvan is de regeling Lectoren kringlooplandbouw.

Wat is het?

De regeling maakt het mogelijk om 3 lectoren kringlooplandbouw aan te stellen voor een looptijd van 4 jaar. Het doel is de samenwerking te versterken tussen de kenniskringen van hogescholen en de rest van de kennisketen die  experimenten doet op kringlooplandbouw. Dit kan bijvoorbeeld door middel van:

 

  • het versterken van onderzoek in de innovatieketen;
  • het vergroten van de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent.

Het onderzoeksgebied zijn 5 door de overheid benoemde experimenteergebieden.

 

Voor wie is het?

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde HAO-instelling (Hoger Agrarisch Onderwijs) te zijn. De vier HAO-instellingen zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en HAS Hogeschool.

 

Wat kun je aanvragen?

Het beschikbare budget voor deze call is € 1,2 miljoen (subsidieplafond). Per lectorpositie (aanvraag) is maximaal € 400.000 beschikbaar.

 

Wanneer kun je aanvragen?

Indienen voor de indieningsronde Lectoren kringlooplandbouw  kan tot de sluitingsdatum en -tijd dinsdag 8 september 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Aanvragen kunnen vanaf de opening van de call doorlopend worden ingediend. Alle aanvragen die voorafgaand aan een ophaalmoment zijn ingediend in ISAAC worden dan opgehaald en getoetst op ontvankelijkheid en indien ontvankelijk in behandeling genomen.

 

De ophaalmomenten zijn:

  1. donderdag 7 mei, 14:00 uur CE(S)T;
  2. dinsdag 16 juni, 14:00 uur CE(S)T;
  3. dinsdag 8 september, 14:00 uur CE(S)T.
Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria: de kwaliteit van de invulling van de lectorpositie (o.a.: aansluiting bij een bestaande kenniskring; netwerk van de lector of vermogen dit te ontwikkelen; ervaring met programmeren van onderzoek) en kwaliteit van de onderzoeksactiviteiten (passendheid van de voorgestelde activiteiten binnen de in de call genoemde focus; samenwerking met andere relevante lectoren; strategische inbedding in onderzoeksprogramma van de hogeschool).

 

Elk van de twee hoofdcriteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op beide hoofdcriteria voldoende wordt gescoord.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC om vervolgens via bovenstaande link direct op de juiste pagina te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als je daarop klikt kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vind je de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.
 

> Direct naar Lectoren Kringlooplandbouw in ISAAC. 

 

Heb je een vraag?

Voor meer informatie over de regeling Lectoren kringlooplandbouw kun je contact opnemen met:

Thijs Simons, programmamanager
E-mail: thijs.simons@regieorgaan-sia.nl
Telefoon: 06 - 83 25 91 52

 

Documenten

Hieronder vind je de handleiding en voorbeelden van formulieren die je gebruikt voor het doen van een aanvraag. Een aanvraag indienen doe je altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

Call for proposals Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Lectoren kringlooplandbouw

Download  (PDF,  405 kB)

Aanvraagformulier Lectoren kringlooplandbouw indieningsronde september 2020

Download  (PDF,  826 kB)

Trajectvoorstel Lectoren kringlooplandbouw indieningsronde september 2020

Download  (PDF,  772 kB)

Invulformulier aanvragers projectbetrokkenen Lectoren kringlooplandbouw indieningsronde september 2020

Download  (PDF,  680 kB)

Begrotingsformat Lectoren kringlooplandbouw indieningsronde september 2020

Download  (PDF,  755 kB)