KIEM 2020

KIEM 2020 biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen of universitaire onderzoekers in samenwerking met het mkb en de publieke sector.

Let op: na publicatie van de call for proposals KIEM 2020 hebben we een aanpassing gedaan om het begrip praktijkpartners te verduidelijken. Voor details zie het document 'Aanpassing call for proposals KIEM 2020' onderaan deze pagina. 

 

Wat is het?

KIEM 2020 biedt onderzoekers van hogescholen en universiteiten de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

 

De regeling sluit thematisch aan bij de 6 Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's), die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven.

Deze liggen op het gebied van 4 missies:

  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, voedsel & water
  • Gezondheid & zorg
  • Veiligheid

Daarnaast zijn er de twee agenda’s:

  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

Voor meer informatie zie: www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst

 

Voor wie is het?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) en wetenschappelijke onderzoekers bij kennisinstellingen (Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, zie de handleiding) kunnen een aanvraag indienen. Vanuit de praktijk doen 2 praktijkpartners mee, waarvan er minimaal 1 een mkb-onderneming is (in Nederland gevestigd).

 

Na publicatie van de handleiding hebben we vragen gekregen over de term praktijkpartners. Het blijkt dat niet duidelijk is wat onder praktijkpartners valt.

Ook was het niet duidelijk dat de 25% cofinanciering opgebracht mag worden de praktijkpartners (in de handleiding staat mkb-partners).

We definiëren praktijkpartners nu als volgt: organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt gegenereerd in het KIEM-project. Daarbij sluiten we de volgende instellingen uit: instellingen die zelf een aanvraag kunnen indienen (hogescholen, universiteiten), andere onderzoeksorganisaties en het grootbedrijf.

 

Wat kunt u aanvragen?

Per project kunt u  € 40.000 aanvragen. Het project duurt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project een bedrag ter grootte van minimaal 25% van de aangevraagde subsidie bij aan het project.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

KIEM 2020 staat open vanaf 11 juni 2020. Deze call is doorlopend en heeft 3 ophaalmomenten. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De ophaalmomenten zijn:

  1. dinsdag 30 juni 2020, 14.00 uur
  2. dinsdag 29 september 2020, 14.00 uur
  3. donderdag 10 december 2020, 14.00 uur (sluitingsdatum call)
Waarop worden aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden beoordeeld op vraagarticulatie, netwerkvorming, innovatie en haalbaarheid van het voorstel.

 

Indienen via ISAAC

Log in in ISAAC en zoek de juiste regeling op. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’. Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Hieronder vindt u de handleiding voor het opzoeken van de juiste documenten in ISAAC.

Kijk voor meer informatie over ISAAC op onze ISAAC-informatiepagina.

 

> Ga direct naar de pagina KIEM 2020 in ISAAC.

Handleiding documenten in ISAAC

Download  (PDF,  394 kB)
Heeft u een vraag?

Wilt u meer informatie over KIEM 2020 of heeft u een vraag? Neem dan contact op met:

Michèle Sons, programmamanager
E-mail: michele.sons@regieorgaan-sia.nl 
Telefoon: 06 - 23 30 12 27

 

Documenten

Hieronder vindt u de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier, projectvoorstel, het begrotingsformat en het formulier aanvragers projectbetrokkenen. Gebruik voor het indienen altijd de meest actuele documenten in ISAAC. 

Aanpassing call for proposals KIEM 2020

Lees in dit document de aanpassingen aan de call for proposals.

Download  (PDF,  169 kB)

Call for proposals KIEM 2020

Download  (PDF,  314 kB)

Aanvraagformulier KIEM 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  364 kB)

Projectvoorstel KIEM 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  320 kB)

Begrotingsformat KIEM 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  724 kB)

Formulier aanvragers projectbetrokkenen - voorbeeld

Download  (PDF,  674 kB)