Onderzoeksprogramma NWA

Bijna 12.000 vragen van de Nederlandse bevolking aan de wetenschap vormen het vertrekpunt voor de Nationale Wetenschapsagenda. Hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen zoals TNO en het KNMI werken samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de onderzoeksthema's van de agenda.

Onderzoeksprogramma van start

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf op 8 mei 2018 het officiële startsein voor het onderzoeksprogramma in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het ministerie van OCW stelt, via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) structurele middelen beschikbaar, oplopend tot € 130 miljoen vanaf 2020. De NWA richt zich op 25 onderzoeksroutes, omschreven in het portfolio voor onderzoek en innovatie.

 

Deelname hogescholen

Het NWA-onderzoeksprogramma biedt hogescholen de mogelijkheid om samen met verschillende partners, zoals universiteiten en TO2-instellingen, onderzoeksaanvragen in te dienen. De NWA richt zich sterk op samenwerking binnen de gehele kennisketen. Hogescholen vervullen daarin een belangrijke rol. De agenda is gebaseerd op vragen die leven in de maatschappij, voor onderzoekers van hogescholen is dit het uitgangspunt bij hun onderzoek. Bovendien hebben hogescholen veel ervaring met de doorwerking van de wetenschap in de maatschappij. Ook de regionale inbedding van de hogescholen maakt dat zij een relevante partner zijn bij consortia. Hogescholen kunnen zelf een onderzoeksconsortia vormen, maar kunnen ook aanhaken bij een consortia van een andere partij.

 

Onderzoeksfinanciering aanvragen

In de komende jaren volgen er verschillende programma’s binnen het onderzoeksprogramma de NWA. De eerste call opent op 24 mei 2018. Meer informatie over de verschillende programma’s en de financiering vind je op de website van NWO.

 

SIA stimuleert deelname hogescholen

De NWA is opgezet door de kenniscoalitie waarin de Vereniging Hogescholen is vertegenwoordigd. De hogescholen hebben actief meegewerkt aan het tot stand komen van de NWA via de kenniscoalitie. Regieorgaan SIA was betrokken bij de ontwikkeling van diverse routes en helpt hogescholen ook actief te zijn bij de uitvoering van de agenda zoals bij circulaire economie en gezondheid. Daarnaast organiseren we de komende periode verschillende activiteiten om de mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek binnen de NWA uit te lichten. 

 

Meer informatie en contact

Meer weten over de Nationale Wetenschapsagenda, het bijbehorende onderzoeksprogramma  en de rol die hogescholen hierin kunnen spelen? Neem dan contact op met Patrick Cramers, programmamanager NWA bij Regieorgaan SIA.

E-mail: patrick.cramers@regieorgaan-sia.nl, telefoon: 06 - 54 28 09 19.

 

Kijk voor meer informatie ook op nwo.nl/nwa en op wetenschapsagenda.nl. Hier vind je onder andere een pagina met veelgestelde vragen.

 

Op de agenda

Hier vind je bijeenkomsten in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda die relevant zijn voor hogescholen.