Mandatering

Voor de regelingen met subsidieaanvragen tot € 50.000 (op dit moment KIEM-hbo, Take-off hbo en Top-up) biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid tot mandatering van de subsidieaanvraag door het College van Bestuur (CvB) van een hogeschool.

Mandaatregister

Vanwege de beheersbaarheid voor zowel Regieorgaan SIA als de aanvragende hogescholen zelf, hebben we besloten om een mandaatregister aan te leggen. U hoeft dan slechts éénmalig de benodigde informatie aan ons te overleggen. Voor dit mandaatregister hebben wij de volgende documenten nodig:

 

1.         een rechtsgeldig document waaruit de mandatering blijkt;

2.         de persoon (naam en functie) dan wel personen met het verleende mandaat;

3.         de periode van geldigheid van het mandaat;

4.         het rechtsgeldig document dient voorzien te zijn van een naam en handtekening van de voorzitter/lid van het CvB dan wel een aanbiedingsbrief van het CvB waarin verwezen wordt naar het rechtsgeldig document.

 

Werkwijze

Aan de hand van de aangeleverde documenten stelt Regieorgaan SIA het mandaatregister op en bewaart de hierbij horende documenten. De aangeleverde gegevens van de personen zullen wij verwerken in het mandaatregister van Regieorgaan SIA en uitsluitend gebruiken voor het genoemd mandaatregister.

 

Per kleine regeling zal Regieorgaan SIA expliciet blijven uitvragen (in het aanvraagformulier) of men gebruik wil maken van de mogelijkheid tot mandatering. Indien positief  kan volstaan worden met de naam en handtekening van de gemandateerde. Aan de hand van het mandaatregister kan worden beoordeeld of de gemandateerde bekend is bij Regieorgaan SIA.

 

Een eventuele opname in het mandaatregister zal aan u teruggekoppeld worden.

 

Indien uw hogeschool gebruik wenst te maken van de geboden faciliteit kunt u het mandateringsformulier met bijlage(n) toesturen aan Matthijs Witkam (matthijs.witkam@regieorgaan-sia.nl).

Mandateringsformulier

Download  (PDF,  316 kB)