Peerreview

Het doel van peerreview is om onderzoeksvoorstellen en kennisproducten te beoordelen en te toetsen aan concrete kwaliteitsaspecten. Peerreview zal ook bij de regelingen van Regieorgaan SIA steeds meer een rol gaan spelen bij het beoordelen van de kwaliteit van onderzoeksprojecten. Het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek heeft hiervoor een bruikbare methodiek ontwikkeld.

Reviewen van praktijkgericht onderzoek

De publicatie Reviewen van praktijkgericht onderzoek: Een methode voor peer review in het hbo (2012) is hieronder beschikbaar.

Download  (PDF,  826 kB)