Intervisie

In de dagelijkse praktijk van het onderzoek is er vaak te weinig tijd voor reflectie. Terwijl stilstaan bij de voortgang en elkaar feedback geven waardevol is voor verbeteringen in het proces en de kwaliteit van het onderzoek kan verhogen.

Bij intervisie worden externe experts gevraagd constructief mee te denken in een gezamenlijk leerproces. Dit verschilt van peerreview waarbij beoordelen en het kritisch debat centraal staat. Zowel intervisie als peerreview zijn middelen om te werken aan de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.

 

In samenwerking met de Vereniging van Lectoren heeft Regieorgaan SIA een intervisiemethodiek ontwikkeld. Deze methodiek staat beschreven in de Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek en is via deze pagina te downloaden.

 

Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek

De handreiking biedt een praktische werkwijze om de intervisiemethodiek toe te passen bij lopende projecten. In deze handreiking vindt u alle informatie voor de projectleider en/of de medewerker onderzoekskwaliteit (coördinator) ter voorbereiding op een intervisiebijeenkomst.

Download  (PDF,  894 kB)

Handreiking voor gespreksleiders

Een intervisiebijeenkomst wordt door een professioneel en onafhankelijk gespreksleider begeleid. In de handreiking voor gespreksleider vindt u alle informatie die de gespreksleider nodig heeft om de methodiek toe te passen. Onderaan deze pagina staan een aantal suggesties voor gespreksleiders, specifiek getraind in deze methodiek.

Download  (PDF,  1.071 kB)
Ondersteuning bij intervisiebijeenkomst: Pitstopvouchers

Met de Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek kunnen onderzoekers en/of medewerkers onderzoekskwaliteit van hogescholen zelf aan de slag met het organiseren van een intervisiebijeenkomst. Regieorgaan SIA stimuleert de toepassing van de methodiek en faciliteert het gezamenlijk leerproces onder andere door het netwerk van gespreksleiders die bekend zijn met de methodiek verder uit te breiden. Daarnaast biedt Regieorgaan SIA lopende RAAK-projecten ondersteuning bij het organiseren van een intervisiebijeenkomst met de Pitstopvouchers ter waarde van € 2.500 per voucher.
In onderstaande handleiding staan de voorwaarden en een lijst met RAAK-projecten die in aanmerking komen voor een voucher.

Handleiding Pitstopvouchers

Download  (PDF,  273 kB)
Uitbreiding regeling Pitstopvouchers

Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft op 24 mei 2017 besloten de regeling Pitstopvouchers uit te breiden naar twee andere programma’s, te weten Smart Urban Regions of the Future (vier lopende projecten) en Research Through Design (zeven lopende projecten). De projecten die in aanmerking komen, staan in het document 'Uitbreiding: projecten' (zie hieronder).

De handleiding Pitstopvouchers is van toepassing op deze twee programma’s. Daar waar “RAAK” genoemd wordt, kan ook gelezen worden “Smart Urban Regions of the Future” of “Research Through Design”.

 

De uitbreiding van de pitstopvouchers naar deze regelingen betekent een verhoging van het beschikbare budget van maximaal € 27.500,-.

Uitbreiding: projecten

De projecten in dit document komen, naast de in de handleiding genoemde RAAK-projecten, in aanmerking voor een Pitstopvoucher.

Download  (PDF,  71 kB)
Beschikbare gespreksleiders

Hieronder vindt u een aantal namen van gespreksleiders die bekend zijn met de methodiek en een intervisiebijeenkomst kunnen begeleiden:

 

Stella Blom (stella.blom@ahk.nl)

'Geen complex praktijkonderzoek zonder buikpijnmomenten. Met mijn humor, tact en open blik geef ik het onderzoeksteam de ruimte om de zaken te bespreken die er toe doen om samen het project tot een succes te maken. Intervisie is bijtanken om weer gas te kunnen geven!'

 

Fred de Bruijn (F.deBruijn@Hobeon.nl)

'Hoe helderder de spiegel, des te beter het beeld.'

 

Joke Hermes (Joke.Hermes@INHOLLAND.nl)

'Met aandacht luisteren, werken met plezier.'

 

Liesbeth Jorritsma (liesbeth@noorderruimte.nl)

'Ik ben een roeier: met de blik naar achteren heel hard vooruit gaan.'

 

Helma Kaptein (Helma.Kaptein@outlook.com)

'Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.' (A. Szent-Gyögyi)

 

Lucy Kerstens (l.kerstens@hva.nl)

'Met aandacht reflecteren op wat er echt speelt in je onderzoeksproject.'

 

Remke Klapwijk (R.Klapwijk@Hobeon.nl)

'De route wordt helder – laat ook kwartjes vallen in de pitstop!'

 

Yolande Kolstee (Y.Kolstee@kabk.nl)

'Enthousiast en verhelderend meedenken!'

 

Femke Merkx (femke.merkx@kenniscocreatie.nl)

'Open-minded, luisterend en doorvragend, soms ook scherp, creëer ik een veilige setting voor een constructief leerproces om samen praktijkrelevante kennis te ontwikkelen.'

 

Hettie Meussen (hettie.meussen@fontys.nl)

'Samen op zoek naar de kern.'

 

Robbin Pennings (robbin.pennings@p2.nl)

'Als een pelgrim op pad, vragend, luisterend, onderweg naar een waardevol onderzoeksresultaat!'

 

Christoph Maria Ravesloot (christophmaria@ravesloot.nl)

'Sociocratisch en action learning. Met open vragen sturend op een veilige gedachtenwisseling. Complexiteit en onzekerheid worden ontrafeld.'

 

Donald Ropes (Donald.Ropes@Inholland.nl)

'Don Ropes: voor als u ongemakkelijke vragen aandurft.'

 

Ben Schulte (ben.schulte@hvhl.nl)

'Een open dialoog vanuit oprechte nieuwsgierigheid levert zicht op pareltjes, blinde vlekken en suggesties voor het vervolg van onderzoeksprojecten. Vanuit dit uitgangspunt geef ik graag leiding aan intervisiegesprekken halverwege de looptijd.'

 

Cees Sprenger (cs@ceessprenger.nl)

'Meerdere invalshoeken bieden nieuwe perspectieven en kennis, als gespreksleider ondersteun ik graag de gesprekken die dit mogelijk maken. Op een eenvoudige, zorgvuldige, gestructureerde en luisterende manier.'

 

Debbie Straver (debbie.straver@hku.nl)

'De kunst van vertragen: Samen welbewust stilstaan op zoek naar de juiste vragen. Analytisch, nieuwsgierig en bewust van de meerstemmigheid in groepen, draag ik graag bij aan een frisse blik op voortgang en vervolg van onderzoeksprojecten.'

 

Roelof van der Weg (roelof@viadw.nl)

'Met het begeleiden van de pilots heb ik gemerkt dat Collegiale Intervisie voor een onderzoeker is als een pitstop voor Max Verstappen. Even stilstaan en je kunt weer volle kracht vooruit. Ik laat het je graag ervaren.'