Data-driven research on Sports & Healthy Living

In het kader van de topsectorenpropositie van NWO is de call Data-driven research on Sports & Healthly Living geopend. In deze joint-research call tussen Nederland en Brazilië worden hogescholen en universiteiten uitgenodigd om gezamenlijk onderzoeksprojecten in te dienen die aansluiten op de lopende nationale onderzoeksprogrammalijnen en initiatieven op het gebied van Sport & Gezond Leven:

 

  1. Kennis – en Innovatieagenda Sport
  2. NWA route Sport en Bewegen
Praktische informatie

De call richt zich op lectoren en onderzoekers van hogescholen die samen met universiteiten en partijen in Brazilië een onderzoek starten op het gebied van Sport & Gezond Leven. De handleiding en overige informatie met betrekking tot de call is beschikbaar via www.nwo.nl/bsd en www.nwo.nl/bsd-en. De call sloot op 30 juni 2016.

Hogescholen dienden hun eigen aanvraag in voor een deelproject binnen een grotere aanvraag. De maximale subsidie voor dit deelproject bedraagt € 125.000 (het totale budget vanuit Regieorgaan SIA is € 500.000,-). De looptijd van het deelproject is maximaal drie jaar. In de call wordt verwezen naar de 'rules and regulations for funding from SIA', die u hieronder kunt downloaden.

 

Financiële en administratieve bepalingen

Dit zijn de 'rules and regulations for funding from SIA' waar in de handleiding van de call naar wordt verwezen.

Download  (PDF,  46 kB)
Achtergrond

Deze joint-research call tussen Nederland en Brazilië op het gebied van Sport en Gezond Leven is een initiatief van de onderdelen Chemische Wetenschappen en Exacte Wetenschappen van NWO en het Regieorgaan SIA, in samenwerking met de São Paulo Research Foundation (FAPESP). Het maakt onderdeel uit van de NWO–bijdrage aan de topsectoren 2016-2017.