Smart Culture

Kunst en Cultuur

De call Smart Culture – Kunst en Cultuur sluit aan bij de topsectorenpropositie van NWO en stimuleert onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie en andere topsectoren.

Achtergrond

De call Smart Culture – Kunst en Cultuur is een samenwerking tussen NWO Geesteswetenschappen en Regieorgaan SIA. De achtergrond van de call is gebaseerd op de Roadmap Smart Culture en vindt ook zijn aansluiting met de Nationale Wetenschapsagenda (de routes “Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw” en “Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen”, zie www.wetenschapsagenda.nl). De call maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Creatieve Industrie.


Wat is het?

De call biedt mogelijkheden om onderzoek te doen naar (nieuwe) vormen van artistieke en culturele creatie, productie en organisatie. De call stimuleert gezamenlijke onderzoekaanvragen van hbo en wo, waarmee wordt beoogd onderzoek te financieren dat leidt tot het versterken van de kennisbasis van kunst en cultuur. Op 2 september is er een informatiebijeenkomst die meer achtergrond biedt bij deze call. Zie ook de agenda.

 

Voor wie is het?

Lectoren en onderzoekers van hogescholen die namens een consortium een onderzoek willen doen naar de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur, kunnen een aanvraag indienen. De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar projecten die gezamenlijk door hbo en wo worden aangevraagd.


Wat kun je aanvragen?

De call biedt in beginsel ruimte voor maximaal 8-10 tweejarige trajecten (embedded research) met een budget van ten hoogste M€ 1,0 en 4-5 vierjarige trajecten (strategische onderzoeksprogramma’s) met een budget van ten hoogste M€ 2,2.


Wanneer kun je aanvragen?

De sluitingsdatum van de call is 27 september 2016.


Hoe indienen?

De aanvraag en indiening verloopt via de NWO-website. Hier vindt u ook de handleiding en de overige informatie met betrekking tot de call.