Platformregeling

Platforms voor Praktijkgericht Onderzoek

De platformregeling stimuleert de samenwerking tussen lectoren. De doelstelling van de regeling is om lectoren in Nederland in open en actieve samenwerkingsverbanden te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de agenda’s van de topsectoren en de grote maatschappelijke uitdagingen.

Achtergrond

Nationaal en internationaal zijn er een aantal belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn er een aantal thema’s waar Nederland in uitblinkt: de topsectoren. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op deze thema’s. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: allereerst lectoren en daarnaast ook bedrijven en organisaties.

 

Regieorgaan SIA vindt het belangrijk dat lectoren samenwerken om zo bij belangrijke thema’s op landelijk niveau aansluiting te vinden. Op verschillende manieren stimuleert Regieorgaan SIA deze samenwerking, bijvoorbeeld met de platformregeling. Deze regeling stimuleert dat het praktijkgericht onderzoek een stevigere plek krijgt in de kennisinfrastructuur. De mogelijkheid om aanvragen in te dienen, liep tot 30 april 2017.

 

Wat is het?

Een platform biedt lectoren de mogelijkheid om onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen gericht op economische en maatschappelijke uitdagingen. Het platform staat open voor andere partijen, bedrijven, publieke instellingen en andere kennisinstellingen. Dit bevordert de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de vragen vanuit de beroepspraktijk en de aansluiting op de kennisinfrastructuur. Doelgericht werken de deelnemers in het platform toe naar een gezamenlijk meerjaren onderzoeksprogramma. Lectoren hebben zo de mogelijkheid om de eigen onderzoekslijnen af te stemmen op die van andere lectoren en zo kunnen ze zich gezamenlijk richten op deelname aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per platform met een looptijd van 24 maanden.

 

De call for proposals sloot op 30 april 2017, 14.00 uur. Aanmelden voor de platformregeling is in principe niet meer mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Regieorgaan SIA.

 

 

Voor wie is het?

Een aantal lectoren werkzaam op één thema konden gezamenlijk een aanvraag indienen. Ook een vertegenwoordiger van een Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) van de betreffende topsector is betrokken bij de aanvraag. Het voorstel voor het platform kan zo op draagvlak rekenen bij de betreffende topsector.

 

Overzicht platforminitiatieven

Download hier een actueel overzicht van de status van alle platforminitiatieven die bekend zijn bij Regieorgaan SIA. Dit overzicht wordt regelmatig vernieuwd.

Download  (PDF,  224 kB)

Naar de platformregeling in ISAAC (alleen via persoonlijk account).

Hieronder vindt u de handleiding voor deze regeling.

 

Handleiding call for proposals platformregeling

Deze handleiding is ook beschikbaar via ISAAC.

Download  (PDF,  580 kB)
Vragen en antwoorden

In onderstaand document geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Of biedt het document nog geen volledig antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de programmamanager Erik Poldervaart: erik.poldervaart@regieorgaan-sia.nl

Q&A Platformregeling

Download  (PDF,  190 kB)