KIEM Logistiek

Impuls voor praktijkgericht onderzoek Logistiek

De regeling KIEM Logistiek stimuleert ondernemers en onderzoekers om samen te werken aan praktijkgericht onderzoek gericht op concrete innovaties op het gebied van logistiek.

Achtergrond

De topsector Logistiek heeft de ambitie dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft 1) in de afwikkeling van goederenstromen, 2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en 3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven. Om deze ambitie waar te maken moet Nederland zich profileren op het gebied van de kennisintensieve logistiek: het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en op grote schaal toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Daarvoor heeft de topsector Logistiek een actieagenda opgesteld met drie hoofdthema’s:

  • Nederland als één samenhangend logistiek systeem
  • ketenregie
  • innovatie- en vestigingsklimaat

Met name op deze drie onderwerpen wordt praktijkgericht onderzoek gestimuleerd.


Wat is het?

Met KIEM Logistiek kunnen kleine, doelgerichte projecten snel subsidie krijgen. De regeling heeft daarmee een katalysatorfunctie voor bredere ontwikkeling en aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de agenda en de netwerken van de topsector Logistiek.


Voor wie is het?

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker.


Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met minimaal twee mkb-ondernemingen en/of publieke organisaties uit de beroepspraktijk.


Wat kun je aanvragen?

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.


De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan minimaal € 5.000,- afkomstig is vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- van de hogeschool.


Wanneer kun je aanvragen?

De call for proposals voor KIEM Logistiek is doorlopend en sluit op 10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput).


Indienen via ISAAC

Het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC vervangt het oude systeem IRIS. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar KIEM Logistiek in ISAAC.


Hieronder vindt u de handleiding voor deze regeling. Alle documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u in ISAAC.


Handleiding call for proposals KIEM Logistiek

Deze handleiding is ook beschikbaar via ISAAC.

Download  (PDF,  345 kB)