KIEM Creatieve Industrie

Impuls voor praktijkgericht onderzoek Creatieve Industrie

KIEM Creatieve Industrie stimuleert praktijkgericht onderzoek waarmee de Creatieve Industrie kan innoveren en de concurrentiepositie kan verbeteren.

Achtergrond

Deze KIEM-regeling sluit aan bij de Kennis en Innovatieagenda 2016-2019 van CLICKNL, de vertegenwoordiger van de topsector Creatieve Industrie. Eveneens kunnen aanvragen in het kader van deze regeling verbonden worden met de Smart Culture Roadmap voor de Creatieve Industrie.

 

Wat is het?

Met KIEM Creatieve Industrie kunnen kleine, doelgerichte projecten subsidie krijgen, waardoor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in deze sector versneld kan worden. De regeling heeft hiermee een katalysatorfunctie voor bredere ontwikkeling en aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de agenda en netwerken van de topsector Creatieve Industrie. Voor de aanvragen is vereist dat de kennisvraag van mkb-ondernemingen en publieke instellingen wordt vertaald in een voorstel waarin onderzoekers van hogescholen in een netwerk van mkb-bedrijven en/of publieke instellingen werken aan kenniscirculatie en kennisontwikkeling.


Voor wie is het?

Ervaren onderzoekers van hogescholen kunnen namens het samenwerkingsverband financiering aanvragen. Universiteiten en andere kennisinstellingen kunnen als partner deelnemen; voor hen is er ook een specifieke regeling beschikbaar (waar lectoren van hogescholen als mede-aanvrager kunnen optreden).


Wat kun je aanvragen?

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden.


De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan minimaal € 5.000,- afkomstig is vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- van de hogeschool.


Wanneer kun je aanvragen?

De call for proposals voor KIEM Creatieve Industrie is doorlopend en sluit op 10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput).


Indienen via ISAAC

Indienen voor deze regeling kan via ISAAC. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar KIEM Creatieve Industrie in ISAAC.


Hieronder vindt u de handleiding voor deze regeling. Alle documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u in ISAAC.


Handleiding call for proposals KIEM Creatieve Industrie

Download  (PDF,  171 kB)