KIEM-VANG regeling

Van afval naar grondstof

De afkorting KIEM staat voor Kennis-Innovatie Mapping in het mkb en VANG voor Van Afval Naar Grondstof. De KIEM-VANG-regeling stimuleert kennisontwikkeling tussen hogescholen, ondernemingen en publieke organisaties op specifieke materiaalstromen. Dit zijn metalen, kunststoffen, rubber, bouwmaterialen, nutriënten en biotische afvalstromen. Het gaat hierbij om ketensluiting, waardecreatie en het voorkomen van afvalstromen. De aanvragen kunnen worden ingediend uit de vakgebieden techniek, economie, marketing, logistiek, bedrijfskunde, ontwerpen en architectuur.

Achtergrond

KIEM-VANG maakt onderdeel uit van het programma ‘Praktijkgericht Onderzoek en Opleiding Van Afval naar Grondstof’ (PRO-VANG) dat is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van I&M. Het doel van dit programma is het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.


Wat is het?

KIEM-VANG biedt financiering voor het opzetten van een samenwerkingsverband in een consortium, bestaande uit een lector van een hogeschool en minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een publieke organisatie. Mogelijke uitkomsten van KIEM-projecten zijn: gezamenlijke projectvoorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrator, prototype(n), werkwijze, proces, platform, instrumenten, etc.

 

Voor wie is het?

KIEM-VANG is voor lectoren en onderzoekers van hogescholen, mkb-ondernemingen en publieke organisaties. Daarbij is de lector of senior-onderzoeker altijd de aanvrager. De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek door de hogeschoolmedewerkers.


Wat kun je aanvragen?

Per KIEM-VANG project kan maximaal € 20.000,- worden aangevraagd.


Wanneer kun je aanvragen?

De call for proposals voor KIEM-VANG 2 is doorlopend en sluit op 10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput). Op een aantal momenten gedurende het jaar worden de tot dan ingediende aanvragen verzameld en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. Deze momenten vindt u in de kalender.

 

Indienen via ISAAC

Een aanvraag voor KIEM-VANG 2 kan ingediend worden via ISAAC. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen of ga direct naar de KIEM-VANG regeling in ISAAC.

 

Hieronder vindt u de handleiding voor KIEM-VANG 2. Alle documenten die u nodig heeft om een aanvraag in te dienen vindt u in ISAAC.

 

Handleiding KIEM-VANG 2

Download  (PDF,  250 kB)

Aanvraagformulier KIEM-VANG - dummy

Download  (PDF,  604 kB)
KIEM-VANG 1

Hieronder vindt u de handleiding met betrekking op de KIEM-VANG projectaanvragen in 2015 en 2016.

Handleiding KIEM-VANG 1

Download  (PDF,  264 kB)