KIEM 21st Century Skills

Impuls voor praktijkgericht onderzoek 21st Century Skills

Hoe draagt een hackathon bij aan het verwerven van 21st Century Skills? Hoe richt je een fablab zodanig in dat deelnemers 21st Century Skills kunnen laten zien of verwerven? Oftewel: hoe brengen we 21st Century Skills in de praktijk en wat kunnen we daarvan leren? De regeling KIEM 21st Century Skills stimuleert samenwerking en kennisontwikkeling tussen hogescholen, andere onderwijsinstellingen en een mkb of publieke instelling door gezamenlijk te experimenteren in de praktijk. Doel van de experimenten is het verdiepen van de kennis over 21st Century Skills aan de hand van interventies in een leer- en experimenteeromgeving. Naast het leren van de praktijk, gaat het ook om het aangaan van (deels) nieuwe samenwerkingsverbanden. De regeling biedt de mogelijkheid om te verkennen of een nieuw samenwerkingsverband kansrijk is.

Waarom deze regeling?

De snelle economische en maatschappelijke veranderingen doen een steeds groter beroep op de vaardigheden van mensen om de veranderingen te begrijpen, het hoofd te bieden en naar hun hand te zetten. Daartoe dient men in toenemende mate vaardigheden als kritisch denken, reflecteren, samenwerken, creatief oplossingsvermogen, enz., te ontwikkelen en te versterken.

We zien al vele verschijningsvormen van die transformatie, zowel fysiek als virtueel, waarin nieuwe invullingen van vakmanschap, talentontwikkeling en specifieke skills vorm krijgen. Denk aan de platformeconomie (airbnb, Freelance.nl, werkspot.nl, uber). Het onderwijs heeft handvatten nodig om leerlingen toe te rusten voor de toekomst en daarvoor is meer begrip en inzicht nodig over 21st Century Skills, gekoppeld aan de nieuwe praktijken waarin een groot beroep wordt gedaan op deze vaardigheden.

 

Hoeveel kun je aanvragen?

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project cofinancieren minimaal € 10.000,-; € 5.000,- vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- vanuit de hogeschool.

 

Wanneer kun je aanvragen?

Je kunt doorlopend aanvragen tot 10 november 2017, 14.00 uur. Indien de beschikbare middelen eerder dan deze datum uitgeput zijn, wordt dat tijdig bekendgemaakt.

 

Beoordelingscommissie

De onafhankelijke beoordelingscommissie staat onder voorzitterschap van Marinka Copier. De leden zijn: Folkert Haanstra, Jeroen Lutters, Hylke van Dijk, Maria Hendriks, Klaartje Schweizer en Klaas ten Have.

 

Waar letten de commissieleden op?

 

Jeroen Lutters: ‘Ik zie graag dat de aanvrager zoekt naar verrassende samenwerkingsverbanden die vervolgens beproefd worden op de werkvloer’

 

Marinka Copier: ‘Voor mij is belangrijk dat in de projecten kennis wordt ontwikkeld die veelbelovend genoeg is voor een vervolgonderzoek’

 

 

 

 

 

Klaartje Schweizer: ‘Ik zie graag projecten waarin ontwikkelaars en gebruikers beide ontdekken en leren. Heldere doelen en een duidelijk, haalbaar activiteitenplan, vind ik heel belangrijk’

Indienen via ISAAC

Een aanvraag indienen kan via het systeem ISAAC. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar KIEM 21st Century Skills in ISAAC.

 

Hieronder staat de handleiding voor deze regeling. Alle documenten die nodig zijn om een aanvraag in te dienen staan in ISAAC.

Handleiding call for proposals KIEM 21st Century Skills

Deze handleiding is ook beschikbaar via ISAAC.

Download  (PDF,  349 kB)