Biobased Water Technology

Regieorgaan SIA voert een pilot uit op het gebied van internationalisering*. Onderdeel hiervan is een samenwerking met Brazilië op het thema Biobased Economy. Uitgangspunt is dat deze samenwerking leidt tot versterking van de groei en de kwaliteit van het onderzoek van hogescholen. Hiertoe wordt aansluiting gezocht op de nationale onderzoeksprogrammalijnen op het gebied van de Biobased Economy. Vraagsturing vanuit de Nederlandse beroepspraktijk is een vereiste. Internationale samenwerking op het gebied van Biobased Economy is essentieel voor het versterken en uitbouwen van de Nederlandse positie op dit gebied.

Wat is het?

Deze joint call tussen Nederland en Brazilië op het gebied van Biobased Economy is een initiatief van Regieorgaan SIA in samenwerking met de State Funding Agency of Minas Gerais (FAPEMIG). Deze Biobased Water Technology call betreft de eerste ronde van deze onderzoekssamenwerking tussen Nederland en de provincie Minas Gerais in Brazilië. In het tweede kwartaal van 2017 wordt de tweede ronde van deze call opengesteld gericht op de volgende Biobased onderzoekthema’s: Green Chemistry, Agrofood en Sustainability.

 

Voor wie is het?

De eerste ronde van deze call staat open voor lectoren en onderzoekers van hogescholen die in samenwerking met de beroepspraktijk in Nederland en partijen in Brazilië een onderzoek willen opstarten op het gebied van Biobased Water Technology. Hogescholen worden uitgenodigd onderzoeksprojecten in te dienen die aansluiten op de lopende nationale onderzoeksprogrammalijnen en initiatieven op het gebied van de Biobased Economy.

 

Wat kunt u aanvragen?

De maximale subsidie vanuit Regieorgaan SIA voor deze call bedraagt € 125.000,- waarbij een cofinancieringsverplichting van 50% geldt. Vanuit Brazilië wordt eveneens € 125.000,- ter beschikking gesteld voor de bekostiging van de onderzoeksactiviteiten aan Braziliaanse zijde. De verwachting is dat in deze eerste ronde van de call slechts 1 gezamenlijk onderzoeksproject gehonoreerd kan worden.

 

Wanneer kunt u aanvragen?

Voor deze call is het aanleveren van een intentieverklaring verplicht. De sluitingsdatum hiervoor was 12 mei 2017. De deadline voor de uitgewerkte onderzoeksaanvragen liep af op 18 juli 2017 af. De handleiding van call vindt u onderaan deze pagina.

 

Indienen via ISAAC

U dient eerst in te loggen alvorens bij de juiste pagina in ISAAC te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloom; als u daarop klikt kunt u de intentieverklaring downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’.  Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding, het aanvraagformulering voor de uitgewerkte onderzoeksvoorstel en het begrotingsformat downloaden. Ter informatie staan al deze documenten ook hieronder vermeld.

 

Klik hier om direct naar de call Biobased Water Technology in ISAAC te gaan. Meer weten over het indienen via ISAAC? Klik hier.

 

*onderdeel van de bijdrage van Regieorgaan SIA aan topsectoren propositie van NWO

Handleiding call Biobased Water Technology

Download  (PDF,  404 kB)

Intentieverklaring call Biobased Water Technology (voorbeeld)

Download  (PDF,  651 kB)

Aanvraagformulier call Biobased Water Technology (voorbeeld)

Download  (PDF,  495 kB)

Begrotingsformat Biobased Water Technology (voorbeeld)

Download  (PDF,  553 kB)