RAAK-publiek

RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

Wat is het?

De regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het beroepenveld wordt in netwerken van hogescholen en het beroepenveld onderzoek uitgevoerd.


Wanneer kunt u aanvragen?

In 2018 is er één call voor projectaanvragen RAAK-publiek. De call sluit op 28 juni 2018. Hieronder staat de handleiding die bij deze call hoort. 

 

Meer info?

Heeft u vragen over de RAAK-publiek regeling, dan kunt u contact opnemen met:

Inez Meurs, programmamanager Regieorgaan SIA

E-mail: inez.meurs@regieorgaan-sia.nl 

Tel. nr: 06 - 51 31 91 14

Handleiding RAAK-publiek 2018

Download  (PDF,  299 kB)

Aanvraagformulier RAAK-publiek - voorbeeld

Hier kunt u een voorbeeld van het aanvraagformulier downloaden. Let op: gebruik altijd de laatste versie van het aanvraagformulier. Deze vindt u in ISAAC onder het kopje aanvraagsjabloon.

Download  (PDF,  690 kB)
Indienen via ISAAC

U dient eerst in te loggen alvorens bij de juiste pagina in ISAAC te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’ Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden.

 

Meer weten over het indienen via ISAAC? Klik hier

 

Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-publiek project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees hier meer over het beheren van uw onderzoeksproject.

 

De handleiding van RAAK-publiek 2017 en eerdere handleidingen kunt u opvragen via secretariaat@regieorgaan-sia.nl

 

RAAK-projectenbank

In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.