RAAK-PRO

RAAK-PRO richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Wat is het?

Met de regeling RAAK-PRO worden hogescholen gefinancierd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, als middel tot het vernieuwen van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk. De vraagstellingen worden ingegeven door de professionele praktijk (‘real life’ situaties). Belangrijk aandachtspunt is de borging van de structurele interactie tussen onderwijs en onderzoek binnen een hogeschool. RAAK-PRO ondersteunt hogescholen in de realisatie van hun profileringsagenda en de ambitie om aan te sluiten op regionale, en bovenregionale economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Voor wie is het?

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker. De lector of senior onderzoeker kan ook als projectleider optreden. Binnen het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan met partijen uit de beroepspraktijk.


Wat kun je aanvragen?

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden.

 

De ingediende projecten werden beoordeeld op de criteria ‘vraagarticulatie’, ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’. Het uitgangspunt voor RAAK-PRO is de omschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals vermeld in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging Hogescholen.

 

Wanneer kun je aanvragen?

RAAK-PRO werkt in tweejaarlijkse rondes. De ronde die in 2016 opende, leidde in 2017 tot toekenningen. De opening van de volgende RAAK-PRO ronde is voorzien voor najaar 2018.

 

In 2016 was er voor RAAK-PRO één ronde. Voor deze ronde was het aanleveren van een intentieverklaring verplicht. De deadline hiervoor was 14 juni 2016. De deadline voor de uitgewerkte aanvragen was 15 november 2016. De handleiding RAAK-PRO 2016 vindt u op deze pagina.

 

131 intentieverklaringen

Vanuit de hogescholen werden 131 intentieverklaringen ingediend. Dit is een zeer groot aantal en Regieorgaan SIA is dan ook blij dat de RAAK-PRO-regeling zo populair is. Als alle intentieverklaringen hadden geleid tot een definitieve aanvraag, zou het honoreringspercentage echter onder de 11% gelegen hebben, aangezien er budget was om 14 projecten te honoreren. Regieorgaan SIA raadde daarom indieners aan kwalitatief hoogwaardige voorstellen in te dienen. Alleen de allerbeste aanvragen maakten kans op honorering.

 

64 onderzoeksvoorstellen

Uiteindelijk zijn er in totaal 64 onderzoeksvoorstellen ingediend voor de ronde 2016.

 

25 gehonoreerde onderzoeksvoorstellen

Het beschikbare budget voor deze call was € 9,8 miljoen en per RAAK-PRO project kon maximaal € 700.000,- worden aangevraagd. Regieorgaan SIA heeft besloten naar aanleiding van de hoeveelheid kwalitatief goede aanvragen het budget van de call op te hogen naar € 17,5 miljoen, waardoor er 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd konden worden. Daarmee is het honoreringspercentage bijna 40%.

 

Meer info?

Heeft u vragen over de RAAK-PRO regeling, dan kunt contact opnemen met:

Frank Karelse, programmamanager Regieorgaan SIA

E-mail: frank.karelse@regieorgaan-sia.nl

Telefoon: 06 - 11 56 71 54

 

 

Indienen via ISAAC

U dient eerst in te loggen alvorens bij de juiste pagina in ISAAC te komen. Bovenaan de pagina vindt u het aanvraagsjabloon; als u daarop klikt kunt u het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven vindt u de knop ‘pagina acties’ Als u daarop klikt en vervolgens op ‘documenten’, kunt u de handleiding en het begrotingsformat downloaden. Ter info staat het begrotingsformat ook hieronder.

Klik hier om direct naar de call RAAK-PRO in ISAAC te gaan.


Meer weten over het indienen via ISAAC? Klik hier

Handleiding RAAK-PRO 2016

Download  (PDF,  405 kB)

Begrotingsformat RAAK-PRO 2016

Download  (XLSX,  1.764 kB)
Projectbeheer

U bent gedurende de looptijd van uw RAAK-PRO project verantwoordelijk voor de terugkoppeling van wijzigingen en voor de monitoring. Lees hier meer over het beheren van uw onderzoeksproject.


De handleiding van de RAAK-PRO ronde van 2014/2015 en het bijbehorende begrotingsformat vindt u hieronder.

Handleiding RAAK-PRO 2014/2015

Download  (PDF,  371 kB)

Begrotingsformat RAAK-PRO 2014/2015

Download  (XLSX,  1.713 kB)
RAAK-projectenbank

In de RAAK-projectenbank vindt u een overzicht van alle RAAK-PRO projecten met daarbij een korte samenvatting van het project. In de projectenbank staan zowel lopende als afgeronde projecten.